2019ko Aurrekontua. Laburpena

Atal honetan aldiro Udal Aurrekontuaren inguruko datuak argitaratuko dira. Lehenengo zutabean hasierako AURREKONTUA agertzen da, bigarrenean, aurrekontu eguneratua azalduko dira ALDAKETAK; eta, EXEKUZIO izeneko zutabean, aldiz, hiruhilabetean behin, sarrera eta gastuen datuak eguneratuko dira.

Honek udal kontuen gaineko ezagutza zehatzagoa eta eguneratuagoa izatea ahalbidetuko du.Evolución del Presupuesto en Etxebarri. Gastos, datos consolidados
Grafiko honetan urteko aurrekontuen behin betiko zuriketen datuak agertzen dira.

Gehiago jakiteko...

2019ko AURREKONTUA. OSOA
 2019. Memoria 
 Bideoa: 2018-12-20 Udalbatza 
     (Youtube kanal ofiziala)

Aurrekontu osoa:
 Sarrerak 2019
 Gastuak 2019

ALDAKETAK
 Aldak. 3-4-5-8.
 Aldak.10.

KANPOKO ORGANOAK
 Behargintza 2019 (Aurrekontua)
 Behargintza 2019 
(Ekintza Pl.)
 Udaltalde 2019 (Aurrekontua)
 Udaltalde 2019 (Ekintza Pl.)

PLAN EKONOMIKOAK
 Kudeaketa Plana 2019
 Legealdiko Plana
 Plan estrategikoa 2012-2020


ZURIKETAK
 2019ko Zuriketa
 2018ko Zuriketa
 2017ko Zuriketa
 2016ko Zuriketa
 2015eko Zuriketa
 2014ko Zuriketa
 2013ko Zuriketa
 2012ko Zuriketa 


INFORMAZIO IREKIA
Atal honetan eskaintzen diren datuekin herritarrek egindako aplikazioak.
Egilea: @kbaroja (twitter)
 Aurrekontuaren eboluzioa.
 Partiden eboluzioa
 Hiruhilabeteko eboluzioa.

ADIERAZLE EKONOMIKOAK
 Adierazle ekonomikoak.

Grafikoak

2019ko SARRERAK. Urtekoak
Ingresos 2019. Gráfico proporcional

2019ko GASTUAK. Urtekoak

Gastos 2019. Gráfico proporcional