2014eko zuriketa

2014ko Udal Aurrekontuaren sarrera eta gastuen zuriketa.

SARRERAK € (Euroak)

 

 

 

 

AURREKONTUA

AURREKONTUA

EXEKUZIOA

 

HASIERAKOA

BEHIN BETIKOA

BEHIN BETIKOA

 

 

 

 

1. Zuzeneko zergak

2.324.100,00

2.324.100,00

2.410.837,94

2. Zeharkako zergak

203.000,00

203.000,00

203.621,46

3. Tasak

1.333.038,32

1.333.038,32

1.299.838,72

4. Transferentzia arruntak

6.571.234,00

6.614.810,00

6.639.568,82

5. Ondare-sarrerak

57.600,00

57.600,00

73.243,62

6. Kapital-transferentziak

7.400,00

12.469,00

11.590,00

7. Finantza-aktiboak

30.000,00

2.734.160,69

676,14

 

 

 

 

GUZTIRA

10.526.372,32

13.279.178,01

10.639.376,70
GASTUAK. € (Euroak)

 

 

 

 

AURREKONTUA

AURREKONTUA

EXEKUZIOA

 

HASIERAKOA

BEHIN BETIKOA

BEHIN BETIKOA

Zor publikoa

 

 

 

Zor publikoa

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

Hirigintza, Hiritarren Segurtasuna, Ingurumena, Garraioak

Hirigintzako gastu orokorrak

1.055.204,00

3.213.669,66

1.315.393,13

Udal Bulego Teknikoa

229.300,00

229.300,00

236.067,89

Obra lantaldea

359.600,00

371.300,00

334.326,80

Etxebizitza eta Udal eraikinak

18.100,00

18.100,00

6.324,27

Hirigintza eta Arkitektura

0,00

10.574,85

9.177,60

Ur garbiketa, hornidura eta banaketa

36.000,00

36.000,00

0,00

Hondakin kudeak. eta bide garbiketa

1.278.000,00

1.278.000,00

1.276.857,14

Hilerria eta Hileta-Zerbitzuak

20.560,00

20.560,00

20.723,40

Ingurum. Babesa eta Hobekuntza

96.343,60

103.343,60

91.716,81

Garraio Zerbitzua - EtxebarriBusa

418.000,00

418.000,00

412.077,68

Bake Epaitegia

5.600,00

5.600,00

5.575,95

Udaltzaingoa

988.300,00

989.300,00

1.022.928,34

Babes Zibila

2.000,00

2.000,00

1.896,02

Osasunari lotutako Ekintza Publikoak

8.000,00

9.550,00

9.510,91

Guztizko partziala

4.515.007,60

6.705.298,11

4.742.575,94

 

 

 

 

Arlo Soziokulturala: Kultura, kirola, euskara, hezkuntza, eraikinak

Kultura Saila

269.120,00

284.370,00

256.929,38

Udal Liburutegi Publikoak

150.400,00

155.469,00

151.760,58

Kultura sustatzeko ekintzak

69.100,00

80.350,00

77.425,06

Herriko Jaiak

77.440,00

77.440,00

70.689,48

Euskara Zerbitzua

354.850,00

354.850,00

343.838,81

Gazteria Zerbitzua – Gazte-Plana

406.744,00

426.744,00

395.098,40

Udal Frontoia

50.950,00

53.450,00

53.362,73

Futbol Zelaia

101.500,00

110.250,00

108.671,48

Udal Kiroldegia

458.000,00

494.600,00

465.300,29

Kirola sustatzeko ekintzak

259.250,00

259.250,00

242.575,04

Ikastetxe Publikoak

589.580,00

589.580,00

571.804,48

HHI– Helduen Hezkuntza Iraunkorra

12.500,00

12.500,00

12.417,96

Jubilatuen Egoitzak

60.950,00

60.950,00

53.497,02

Guztizko partziala

2.860.384,00

2.959.803,00

2.803.370,71

 

 

 

 

Gizarte-ongizatea, Enplegurako Sustapena, Formakuntza, Merkataritza

Gizarte-ekintza

1.107.703,00

1.127.703,00

1.028.633,09

Enpleguaren Sustapena - Behargintza

156.559,87

156.559,87

156.559,87

Enpleguaren Sustapena - Lanbide

0,00

114.058,49

66.648,17

Tokiko Enplegurako Plan Berezia

0,00

215.287,69

152.569,42

Lezama Legizamon Poligonoa

40.985,65

40.985,65

40.985,64

EUIZ – Udal Informatika Zentroa

176.500,00

176.500,00

144.727,03

Kontsumitzaileen Babesa - KIUB

59.710,00

59.710,00

56.043,56

Merkataritzaren Sustapena

7.000,00

17.250,00

17.250,00

Guztizko partziala

1.548.458,52

1.908.054,70

1.663.416,78

 

 

 

 

Egiturazko gastuak

 

 

 

Gobernu-organoak Goi-zuzendaritza

219.300,00

219.300,00

216.911,97

Administrazio Orokorra

1.056.477,20

1.159.977,20

874.478,68

Zerbitzu Ekonomikoak

326.745,00

326.745,00

254.070,77

Guztizko partziala

1.602.522,20

1.706.022,20

1.345.461,42

 

 

 

 

GUZTIRA

10.526.372,32

13.279.178,01

10.554.824,85