2012ko Zuriketa

2012ko Udal Aurrekontuaren sarrera eta gastuen zuriketa.

SARRERAK

 

Kapituluaren Izena

AURREIKUSITA

ERREALAK

1

Zuzeneko Zergak

2.390.281,39

2.551.261,66

2

Zeharkako Zergak

692.857,37

96.288,82

3

Tasak eta beste sarrera batzuk

1.350.000,00

1.311.499,75

4

Transferentzia arruntak

6.522.379,00

6.469.686,05

5

Ondare-sarrerak

58.675,00

64.252,65

6

Besterentzea (inbertsio errealak)

31.000,00

31.000,00

7

Kapital-transferentziak

109.111,60

315.043,16

8

Aktibo Finantzatzarioak

786.198,60

5.811,16

 

 

 

 

 

GUZTIRA

11.940.502

10.844.843


GASTUAK (Sailkapen funtzionala)

 

Sailkapenaren izena

AURREIKUSITA

ERREALAK

0100

Zor Publikoa

0,00

0,00

1100

Gobernu-organoak eta Goi-zuzendaritza

242.800,00

218.999,73

1200

Administrazio Orokorra

1.341.825,72

1.104.961,61

1210

Bake Epaitegia

18.040,00

9.859,08

2220

Udaltzaingoa

1.081.000,00

979.565,03

2230

Babes Zibila

4.500,00

1.897,07

3130

Akzio soziala

1.195.346,00

912.667,20

3131

Jubilatuen Egoitzak

55.250,00

54.415,88

3220

Enpleguaren Sustapena- Behargintza

139.450,39

139.450,39

3222

Enpleguaren Sustapena- E.J-ren laguntzak

87.900,00

88.157,90

4130

Osasunari lotutako Ekintza Publikoak

15.500,00

11.221,93

4200

Ikastetxe Publikoak

675.570,00

623.446,43

4210

EUIZ

202.342,57

169.007,98

4230

HHI

14.410,00

12.021,23

4310

Etxebizitza eta udal eraikinak

27.526,00

17.451,36

432

Hirigintza eta Arkitektura

328.081,01

 

4320

Hirigintzako gastu orokorrak

1.140.536,62

976.179,18

4321

Udal Bulego Teknikoa

236.500,00

213.858,45

4322

Obra lantaldea

367.860,00

264.971,12

4323

Lezama Legizamoneko Poligonoa

40.985,65

40.985,64

4410

Ur garbiketa, hornidura eta banaketa

34.000,00

873,90

4420

Hondakin-kudeaketa eta Bide garbiketa

1.244.000,00

1.238.681,91

4430

Hilerria eta Hileta-zerbitzuak

23.790,00

17.061,61

4440

Ingurumenaren Babesa eta Hobekuntza

82.800,00

71.406,92

4450

Kontsumitzaileen Eskubideen babesa

66.300,00

54.826,71

4510

Kultura Saila

278.620,00

229.067,20

4511

Udal Liburutegi Publikoak

174.230,00

156.268,88

4512

Kultura sustatzeko ekintzak

82.600,00

60.664,90

4513

Herriko Jaiak

83.840,00

68.792,68

4514

Euskara Zerbitzua

411.550,00

377.011,92

4515

Gazteria Zerbitzua – Gazte-Plana

440.540,00

415.083,89

4520

Udal Frontoia

74.300,00

49.669,99

4521

Futbol zelaia

96.760,00

60.460,37

4522

Udal Kiroldegia

370.000,00

356.368,85

4523

Kirola sustatzeko ekintzak

280.360,00

216.042,28

4600

Garraiobideen zerbitzu orokorrak

400.000,00

377.093,70

5110

Errepideak, auzobideak eta bide publikoak

195.000,00

145.878,87

6100

Udal Zerbitzu Ekonomikoak

381.389,00

312.415,36

7210

Merkataritza arloaren erregulazio ekonomikoa

5.000,00

5.000,00

 

 

 

 

 

GUZTIRA

11.940.502

10.051.787