2013

2013ko Udal Aurrekontuaren sarrera eta gastuen zuriketa

SARRERAK


Kapituluaren

Izena

AURREIKUSITA

Hasiera

AURREIKUSITA

Behin betikoa

SARRERA

Erreala

Zuzeneko Zergak

2.462.100,00

2.527.652,64

2.493.138,03

Zeharkako Zergak

304.000,00

304.000,00

275.073,60

Tasak eta beste sarrera batzuk

1.189.350,00

1.207.015,79

1.361.986,77

Transferentzia arruntak

6.126.392,00

6.326.567,64

6.224.696,11

Ondare-sarrerak

60.600,00

60.600,00

55.433,54

Besterentzea (inbertsio errealak)

0,00

0,00

0,00

Kapital-transferentziak

16.000,00

16.000,00

-494,04

Aktibo Finantzatzarioak

30.000,00

2.446.367,07

5.556,32

 

 

 

 

GUZTIRA

10.188.442,00

12.888.203,14

10.415.390,33


GASTUAK (Sailkapen funtzionala)

Sailkapenaren

Izena

AURREIKUSITA

Hasiera

AURREIKUSITA

Behin betikoa

GASTU

Erreala

Zor Publikoa

0,00

0,00

0,00

Gobernu-organoak eta Goi-zuzendaritza

222.800,00

222.800,00

214.907,34

Administrazio Orokorra

1.430.138,00

1.434.138,00

1.115.152,06

Bake Epaitegia

9.700,00

9.700,00

6.340,21

Udaltzaingoa

974.450,00

976.450,00

951.731,61

Babes Zibila

2.000,00

2.000,00

1.945,54

Akzio soziala

1.107.297,00

1.107.297,00

978.671,88

Jubilatuen Egoitzak

54.950,00

54.950,00

53.346,04

Enpleguaren Sustapena- Behargintza

129.900,07

129.900,07

127.900,07

Enpleguaren Sustapena- Eusko Jaurlaritzaren laguntzak

0,00

91.800,00

21.317,51

Auzolan

0,00

0,00

0,00

Osasunari lotutako Ekintza Publikoak

8.000,00

8.000,00

7.640,14

Ikastetxe Publikoak

572.560,00

591.780,22

588.486,64

EUIZ

174.150,00

174.150,00

151.169,49

HHI

14.050,00

14.050,00

11.205,00

Etxebizitza eta udal eraikinak

17.500,00

17.500,00

17.481,52

Hirigintza eta Arkitektura

0,00

328.081,01

182.305,04

Hirigintzako gastu orokorrak

720.723,98

2.647.226,60

855.580,38

Udal Bulego Teknikoa

228.200,00

228.200,00

230.299,43

Obra lantaldea

358.400,00

368.400,00

279.838,99

Lezama Legizamoneko Poligonoa

40.985,65

40.985,65

40.985,64

Ur garbiketa, hornidura eta banaketa

2.000,00

2.000,00

0,00

Hondakin-kudeaketa eta Bide garbiketa

1.169.000,00

1.169.000,00

1.146.176,26

Hilerria eta Hileta-zerbitzuak

20.260,00

20.260,00

19.683,52

Ingurumenaren Babesa eta Hobekuntza

64.750,00

60.750,00

59.315,15

Kontsumitzaileen Eskubideen babesa

61.410,00

63.422,95

57.451,85

Kultura Saila

263.310,00

263.310,00

239.921,96

Udal Liburutegi Publikoak

148.700,00

148.700,00

149.558,34

Kultura sustatzeko ekintzak

63.900,00

63.900,00

60.575,68

Herriko Jaiak

75.840,00

75.840,00

74.654,80

Euskara Zerbitzua

346.460,00

339.960,00

337.257,92

Gazteria Zerbitzua – Gazte-Plana

398.662,30

398.662,30

385.070,83

Udal Frontoia

44.500,00

56.587,90

54.065,09

Futbol zelaia

79.900,00

95.950,32

85.987,00

Udal Kiroldegia

432.000,00

432.000,00

428.096,87

Kirola sustatzeko ekintzak

213.100,00

213.100,00

211.814,27

Garraiobideen zerbitzu orokorrak

405.000,00

405.000,00

403.961,12

Errepideak, auzobideak eta herri bide publikoak

0,00

0,00

0,00

Udal Zerbitzu Ekonomikoak

328.845,00

412.063,43

340.598,64

Merkataritza arloaren erregulazio ekonomikoa

5.000,00

5.000,00

5.000,00

 

 

 

 

GUZTIRA

10.188.442,00

12.672.915,45

9.895.493,83