Udal Ordenantzak eta Arautegia

Udaleko ordenantzak, legezkoak diren eskuduntzak arautzeko erreminta legalak dira. Ordenantza mota bi:

Ordenantza OROKORRAK
Auzokoen eskubide eta betekizunen oinarrizko arloak arautzen dituztenak.

Ordenantza FISKALAK
Udaleko zerbitzu publiko ezberdinek ezarritako prezio publiko, tasak, zergak arautzen ditu

Arau SUSIDIARIOAK. Hirigintza arautegia
Udalerriaren hiri-antolamendu osorako tresna dira. Mugatu egiten dituzte lurzoruaren jabetza-eskubidearen berezko hirigintzako ahalmenak eta zehazten dituzte horiekiko betebeharrak

HIRITARREN PARTE HARTZEA

Administrazio Publikoen Administrazio-prozedura erkidearen arabera, urriaren 1ekoa, 2015/39 Legearen 133.artikuluak dioenaren arabera, udal arautegia aldatzeko proiektuen lanketarako ekarpenak egiteko aurreko prozedurari hasiera ematen zaio.

Hau dela eta, aldaketa hauen eraginpean dauden pertsonak eta erakundeak, bide hauen bitartez helarazi ditzakete haien ekarpenak:

Etxebariko Ordenantza Fiskalen aldaketa 2020 urterako.

Egoera: II. HASIERAKO KONTSULTA PROPOSAMENAREKIN
Epea: Urriaren 1etik 7ra arte b.b.
Web formularioa: WEB FORMULARIOA >>
Eskaera eredua:   EKARPEN-FITXA >>

Argibidea eta emateko lekua:
HAZ - Sabino Arana 1A - 94 426 7000.
Astelehenetik ostiralera 8:00-15:00.
haz@etxebarri.eus

EGUNGO ARAUDIA:  Etxebarriko Ordenantza Fiskalak.
ALDAKETA PROPOSAMENA:  Proposamena.

Ordenantza-Zerrenda

  • Ordenantza Orokorrak
  • Ordenantza Fiskalak
  • Arau Subsidiarioak
  • Toki Zergak. BFA