Udal Ordenantzak eta Arautegia

Udaleko ordenantzak, legezkoak diren eskuduntzak arautzeko erreminta legalak dira. Ordenantza mota bi:

Ordenantza OROKORRAK
Auzokoen eskubide eta betekizunen oinarrizko arloak arautzen dituztenak.

Ordenantza FISKALAK
Udaleko zerbitzu publiko ezberdinek ezarritako prezio publiko, tasak, zergak arautzen ditu

Arau SUSIDIARIOAK. Hirigintza arautegia
Udalerriaren hiri-antolamendu osorako tresna dira. Mugatu egiten dituzte lurzoruaren jabetza-eskubidearen berezko hirigintzako ahalmenak eta zehazten dituzte horiekiko betebeharrak

Ordenantza-Zerrenda

  • Ordenantza Orokorrak
  • Ordenantza Fiskalak
  • Arau Subsidiarioak
  • Toki Zergak. BFA