9 Udaltzain lanpostu

9 UDALTZAIN LANPOSTU
2. Hizkuntza Eskakizuna (euskara) , hauetatik 6k derrigortasun iraugia dute.
 
Deialdi hau  Etxebarriko Udalak Poliziaren Euskal Akademiarekin ( Arkauterekin) adostutako Kudea-ketarako Enkomienda  Hitzarmena oinarri hartuz gauzatzen da. Prozesua azken honek burutuko du.
 
Hautagaiek bete beharreko ezinbesteko baldintzak:

1. Titulazioa Bigarren Hezkuntzan Gradua edota gora-goko mailan baliokidea.
2. Gutxieneko altuera 1,65 metro  gizonengan eta 1,60 metro emakumeengan.
3. Ibilgailuentzako B gida-baimena izatea.
4. Hizkuntza Eskakizuna : Derrigorrezko data  iraungia ezarrita duten lanpostuetara aurkeztu nahi dutenek 2.hizkuntza eskakizuna edo altuagoa egiaztatuta izan behar dute edo hautaketa-prozesuan deituko di-ren egiaztatze-probak  gainditu beharko dira.
5. Espainiar nazionalitatea izatea eta oposizio honetako oinarri arautzaileetan  zehaztutako gainontzeko bal-dintzak  betetzea (2. artikulua).

Eskaerak aurkeztea:
Hautaketa prozedura honetan parte-hartzeko  eska-erak, eredu ofizialean eta normalizatuan bete be-harko dira,  Poliziaren Euskal Akademiako  eta La-rrialdietako web orrian eskuragarri dagoena:
www.arkauteakademia.eus 
 
Eskaerak aurkezteko epea
2019ko maiatzaren 20an
 
Informazioa, izen ematea eta oinarriak:
Izen-ematea Poliziaren Euskal Akademiaren web orrian bete behar da.
Informazio guztia eta oinarriak hemen: 
www.arkauteakademia.eus
 
Iragarki honetan dagoen informazioa lagungarria da. LEP honen oinarrietan prozesuaren informazioa guztia aurki dezakezu.

Dokumentu eta loturak

Prozesua

 Onartuak. behin-behinekoa
     2019-05-21 (pdf,  3 Mb)
 Onartuak. behin betikoa
     2019-06-05 (pdf,  475 Kb)
 Deialdia 1-2-3-probak
     2019-06-03 (pdf,  1,2 Mb)
 Proba fisikoa, argibidea.
     2019-06-05 (pdf,  98 Kb)