2017 Tokiko Enplegu Plana

ENPLEGUAREN SUSTAPENERAKO TOKIKO NEURRIAK:
Etxebarriko Udalak, Lanbiderekin lankidetzan kontratazio hauek egingo ditu 2017-2018ko Enpleguaren Sustapenerako Tokiko Neurrietarako laguntzen deialdiaren arabera.

Eskabideak aurkezteko epea: urriak 27.
Prozesua bukatuta.
Postu baikoitzeko langileak aukeratuta izan dira (142/2017A Alkatetza Dekretua)
Kontratu guztiak hasiko dira: 2017-12-01an

Eskainitako plazak:

ERAIKUNTZAKO-IGELTSEROKO LANGILEA 2. MAILAKOA
Lanbide kodea: 162017009968  Info + >>
Aukeratutako pertrsona: NAN 14571315X
Alkatetza Dekretua 142/2047A

ERAIKUNTZAKO PEOI MAILAKO PERTSONA BAT
Lanbide kodea: 162017009967  Info + >>
Aukeratutako pertrsona: NAN 14581062M
Alkatetza Dekretua 142/2047A

UDAL ARTXIBATEGI HISTORIKOAREN ARRAZIONALIZAZIO-LANAK BURUTZEKO PERTSONA BAT
Lanbide kodea: 162017009944  Info +>>
Aukeratutako pertrsona: NAN 14602033T
Alkatetza Dekretua 142/2047A

GUZTIEN ONERAKO ESTRATEGIEN DINAMIZATZAILEA
Lanbide kodea: 162017009963  Info + >>
Aukeratutako pertrsona: NAN 78927188C
Alkatetza Dekretua 142/2047A

HARREMAN-GUNEEN DINAMIZATZAILEA.
Lanbide kodea: 162017009963  Info + >>
Aukeratutako pertrsona: NAN 45751627G
Alkatetza Dekretua 142/2047A

ELKARBIZITZA, PARTE-HARTZE; KIROL, EUROPAR ETA SOZIOKULTUR PROIEKTUEN DINAMIZATZAILEA.
Lanbide kodea: 162017009963  Info + >> 
Aukeratutako pertrsona: NAN 78881921V
Alkatetza Dekretua 142/2047A

Informazio orokorra

Hautapen-prozesua burutzeko diru-laguntzen deialdian ezarritako irizpideak kontuan hartu behar dira:

o Kontratazio kopuruaren %30 diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) jasotzen duten pertsonak izatea.
o Gainontzeko portzentaia talde hauetakoren batekoa izan beharko da: 35 urtekoak edo gutxiagokoak, enplegu eskatzaile gisa 6 hilabetez izena emaniko 45 urte baino gehiagokoak, 55 urte baino gehiagokoak, iraupen luzeko langabetuak, desgaitasunak dituztenak, familia-erantzukizunak dituzten emakumeak eta genero-indarkeria jasan dituzten emakumeak.
o Gutxienez guztira kontratatutako pertsonen %40 emakumeak izan beharko dira.
o Gutxienez guztira kontratatutako pertsonen %15 lanbiden izena emaniko 55 urte baino gehiagoko langabetuak izan beharko dira.

Hautaketa prozesuan parte-hartu ahal izateko:
- Lanbidek Udalari zehaztutako profila betetzen duten pertsonen zerrenda bat bidaliko dio.
- Profil hauetakoren bat betetzen duzula uste baduzu, hautaketa prozesuan parte-hartu ahal izatea eskatu dezakezu Lanbideren web orrian sartuz (www.lanbide.net)

Eskaerak aurkezteko epea urriaren 27an bukatuko da.