Eginkizun Anitzeko Ofiziala

Etxebarriko Udaleko lan brigadarako karrerako funtzionarioa, Eginkizun Anitzeko Ofizial lanpostu baterako bat lehiaketa-oposaketa eta lan-poltsa garatzea.

Izangaien baldintzak:

 • Europar Batasuneko hiritarra.
 • DBH ziurtagiria edo baliokidea
 • B Gidabaimena.
 • 16 urte beteta izatea eta erretiroa hartu beha-rreko adina baino gehiago ez izatea.
 • Lanpostuari dagozkion funtzioak ezin bete ahal izateko moduko gaixotasunik, akats fisikorik eta psikikorik ez izatea, kontuan izanik apirila-ren 7ko 13/1982 Legeak dioena desgaitasunak dituzten pertsonen gizarteratzeaz.
 • Desgaikuntzarik ez izatea eta, zehapen espe-diente bitartez, edozein Administrazio Publiko-etan zerbitzu ematetik baztertua ez egotea.

Aurkeztu beharreko agiriak (eskabide normalizatuan adierazten da)

(eskabide normalizatuan adierazten da)
 • ESKAERA normalizatua betetzea., orrialde honetan agertzen dena.
 • NAN-EUIZ-Pasaportearen kopia.
 • Gidabaimenaren kopia.
 • Eskatutako titulazioaren agirien kopiak
 • Azaldutako merezimenduen agirien kopiak.
 • Azterketa tasaren 10 € ordain-agiria.
  Kutxabank. Lanegunak 8:30-10:30
  Kontua: ES84-2095-0037-0091-1015-2165
  Kontzeptua: “OPE-Tasa-Izena-Abizenak

Eskaerak aurkezteko epea:
2017ko ekainaren 5etik 22ra. 
Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (HAZ)
Sabino Arana 1A, 1. - Etxebarri 48450 
94 426 7000. Astelehenetik ostiralera, 8:00 - 14:00.

Informazioa, izen-ematea eta oinarriak:
Ikusi deialdi honi erantsitako dokumentuak.

Ikusi deialdi honi erantsitako dokumentuak.

Lan poltsa:
Oposizioko frogak gainditzen dituzten  beste pertsonek peoi edo antzeko postuak bete-tzeari begirako zerrendan sartuko dira.

HAUTATEKA-PROZESUAREN AMAIERA
IZENDAPENA ETA LAN-POLTSA:
 Izendapena eta Lan-Poltsa.
     Alkatetza Dekretua 180/2018

Dokumentuak

     IRAGARKIAK
 Alkatetza-Iragarkia
(pdf, 200 Kb)
 Iragarkia EAO 131 (2017-06-02)

     OINARRIAK
 Oinarriak BAO 99 (2017-05-25)
 ESKABIDEA (pdf, 319 Kb)
 

Gai zerrenda

Gaiak prestatzeko esteka lagungarriak:
T1. 1978ko Konstituzioa.
T2. Autonomi-Estatutua.
T3. 7/1985 Legea.
T4. 6/1989 Legea - 4/200Legea
T20. Etxebarri.

Prozesua

Hautaketa-prozesuaren jarraipena: 
 Onartuak-BEHIN-BEHINEKOA
     (BAO 133 - 2017-07-12)
 Onartuak-BEHIN-BETIKOA
     1. FROGARAKO deialdia
  
 Onartuak-BEHIN-BETIKOA
     1. FROGARAKO deialdia
  
     (BOB 192 - 06-10-2017)
 EPAIMAHAIA izendapena 
    (BAO 187 - 2017-09-29)


1. Froga:
2017-11-20 10:00 Udal Frontoia 
 1. F. Erantzunak. 
 1. F. Behin-behineko emaitzak. 

2. Froga: 
2018-01-23 10:00 Udal Frontoia 
 2. F. Deialdia. 
 2. F. Galderak.
 2. F. Erantzunak.
 2. F. Behin-behineko emaitzak.
2018-01-23 Alegazio-epea 

Merituen balorazioa: 
 Merituen balorazioa. 
2018-02-02 Alegazio-epea