Información e indicadores

  UDAL ANTOLAKETA
Hautetsiak, Langileak, Antolamendua, Egitura eta Plangintza
.

     KARGU HAUTETSIAK
 Alkatea. ITA1
 Udalbatza: Alkatea eta zinegotziak. ITA2
 Talde politikoak.

     UDAL LANGILEAK ETA ANTOLAMENDUA
 Arloak eta Zerbitzuak. ITA66
 Udal organigrama. ITA66
 Organigrama funtzionala. ITA66
 Lanpostuen zerrenda. ITA4
 Lan Eskaintza Publikoa. ITA6
    
     GOBERNU ORGANOAK
 Alkatetza. ITA7
 Udalbatza, Gobernu Batzordea eta Informazio Batzordeak. ITA7
     
     ORGANU DESZENTRALIZATUAK
 Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal. webgune propioa: www.ut21.org ITA8
 Behargintza webgune propia: www.behargintza-be.biz ITA8

     PLAN ESTRATEGIOKOAK
 Legegintzaldi Plana. ITA10
 Jarraipen txostena. ITA10
 Tokiko Agenda 21. Ekintza Plana. ITA10
 Tokiko Agenda 21. Ebaluazio eta jarraipen txostena. ITA10
 Behargintza. 2016ko Ekintza Plana. ITA10
 Behargintza. 2015eko Memoria. ITA10

     ONDAREA
 Ondasun Higiezin inbentarioa. ITA12
 Ibilgailu ofizialen inbentarioa. ITA11-12

     ARAU ETA ERAKUNDEAK
 Udalbatza. Deialdiak, aktak audioak eta bideoak. ITA13-14-16
 Tokiko Gobernu Batzordea. Deialdiak, aktak. ITA15
 Alkatetza Dekretuak. ITA
 Ordenantza Nagusiak.
Ordenantza Fiskalak: Prezio publikoak, tasak eta zergak.
 Hirigintza arloko araudia.  HERRITARREKIKO HARREMANAK
Herritarrentzako informazio eta arreta, webgunea, sare sozialak eta partaidetza.

     INFORMAZIOA ETA HERRITARRENTZAKO ARRETA
 
HAZ - Herritarrentzako Arreta Zerbitzua. ITA24
 Udal izapideak. Izapideen Gida. ITA24
 Udal Arlo eta Zerbitzuak
. Informazio orokorra. ITA23
 Udal Arlo eta Zerbitzuak. Udal directorio orokorra. ITA23
 Udal Arlo eta Zerbitzuak. Atalak. ITA23
 Kultur Etxea. ITA23
 Liburutegi Zerbitzuak. ITA23
 Kiroldegia. ITA23
 Futbol Zelaia. ITA23
 Pilotalekua. ITA23

     UDAL WEB ATARIA
 Gardentasuna. Web atala (Egungoa) ITA19
 Barne-bilatzailea. Web gunearen goiko aldeko eskumako aldera sartzea. ITA20
 Edukien mapa. Webgunean, sarbidea behealdean. ITA21
 Herriarren elkarteak. Udal Elkarteen Gida. ITA28

     UDALAREN SARE SOZIALAK. Vive Etxebarri Bizi
 Facebook.    Google+     Twitter   You Tube   ITA29

     HERRITARREN PARTAIDETZA
 Herritarren parte-hartzeari buruzko araudia (osatu gabe). ITA30
 Bandoak eta iragarkiak. ITA32
 Erakusketa publikoa. ITA32
 Inkestak. HAZ Zerbitzuaren 2015eko balorazioa. ITA34  EKONOMIA ETA FINANTZAK
Aurrekontuak, kontabilitataea, diru-sarrerak Gastuak eta Zorra.

     INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA
 Urteko aurrekontua. Web-Atala. ITA78-79
     Honakoak hartzen ditu barne: laburpena, aurrekontu osoa sailka, egikaritze-egoera, aldaketak, plan ekonomikoak eta estatistikak datu irekiekin.
 Aurrekontua. Urteko Aldaketak. ITA35
 2017ko Likidazioa.    2016ko Likidazioa.
 2015eko Likidazioa.  2014ko Likidazioa.  
 2013ko Likidazioa.    2012ko Likidazioa. ITA79
 Behargintza Aurrekontua 2015. Organo deszentralizatuak. ITA36
 Udaltalde Aurrekontua 2015. Organo deszentralizatuak. ITA36

  
      ADIERAZLE ECONÓMICO ETA FINANTZA ARLOKOAK

 Adierazle Ekonomikoen eta Finantza arlokoek Taula
Taulak honako datuak jasotzen ditu:

     Superabita biztanleko. . ITA39
     Gastuen Egikaritzea. 
     Gastua biztanleko. ITA41
     Inbertsio-ahalegina.
     Inbertsioa biztanleko. ITA42
     Ordainketak.
     Bataz besteko ordainketa-epea. Atal guztiak.
     Bataz besteko ordainketa-epea. 2 eta 6 atalak.
     Diru-sarreren Egikaritzea.
     Diru-sarrerak biztanleko.
     Diru-sarrera fiskalak biztanleko. Presio fiskala. ITA40
     Kobrantzak. 
     Bataz besteko kobrantza-epea. ITA43
     Autonomia fiskala. ITA38
     Azpiegituretan inbertsioa biztanleko. ITA63
     Hirigintza arlotik eratorritako diru-sarrerak. ITA64
     Hirigintza arlotik eratorritako gastuak.
     Udalaren Zor Publikoa. ITA45

  KONTRATAZIOAK ETA ZERBITZU-KOSTUAK
Kontratazio prozedurak, hornitzaileak eta kostuak.

     KONTRATAZIO PROZEDURAK
 Kontratazio mahaia. Eraketa. ITA46
 Kontratatzaileran Profila. Aribidean dauden deialdiak ITA57
 Kontratatzailearen Profila. Esleipenak (2008tik) ITA57
 Kontratazio mahaia. Aktak. Lizitazioan barne hartuta. ITA47

     HORNITZAILEAK, ESLEIPENDUNAK ETA ZERBITZU KOSTUAK
 Eragiketen zerrenda/zenbatekoa. Esleipendun eta kontratatzaile garrantzitsuenak.
 Zerbitzuen kostu efektiboak. Tasa eta prezio publikoek finantzatuta.


  HIRIGINTZA, HERRI-LANAK ETA INGURUMENA
Hirigintza arloko araudia eta kudeaketa, herri-lanak eta azpiegiturak.

     HIRIGINTZA ANTOLAMENDUA
 Indarreko hirigintza araudia. B motako Arau Subsidiarioak. ITA50
 Indarreko hirigintza araudia. Aldaketak. ITA53
 Kontratatzailearen Profila. Aribidean dauden deialdiak ITA 57
 Kontratazailearen Profila. Esleipenak (2008tik) ITA57
 Plangintzaren Aholkularitza Batzordea Araudia. ITA50
 Herritarrentzako Informazio Programa


  GARDENTASUN LEGEAREN ADIERAZLEAK

     UDAL PLANGINTZA ETA ANTOLAMENDUA 
 Legegintzaldi Plana. ITA65
 Tokiko Agenda 21. Ekintza Plana. ITA65
 Arloak eta Zerbitzuak. ITA66
 Udal Organigrama. ITA66
 Organigrama funtzionala. ITA66
 Sinatutako kontratuak. ITA68
 Kontratu txikiak. ITA70
 Diru-laguntzak. Deialdiak. ITA73 
 2014ko Diru-laguntzak. Emandakoak ITA73

     KARGU ALTUAK ETA ERAKUNDE PARTAIDETUAK
 Alkatearen eta 1. Alkateordearen ordainsariak. ITA74
 Gainerako zinegotziaren ordainsariak. ITA74
 Kargua uzteagatiko kalte-ordainak. (Ez daude). ITA75
 Alkatearen ondasun eta bateraezintasunak. ITA76
 1. Alkateordearen ondasun eta bateraezintasunak. ITA76
 
     INFORMAZIO EKONOMIKOA ETA AURREKONTU ARLOKOA 
 Udal higiezinen zerrenda. ITA77
 Udal Aurrekontua. Web-atala. ITA78
 2016ko Likidazioa.
 2015eko Likidazioa.  2014ko Likidazioa.  
 2013ko Likidazioa 2012ko Likidazioa. ITA79

Etxebarri gardena

Etxebarriko Udalak herritarren esku jarri ditu udal jardueren berri zehatza izateko beharrezkoak diren informazio eta udal adierazleak.

Gardentasun handiagoa lortze aldera, hauxe izango da metodologia: informaziorik garrantzitsuena etengabe argitaratu eta eguneratzea.

Webgunean datu asko daude eta atal honetan bildu nahi ditugu, aurkibide modura. Bestelako datu osagarri batzuk edo xehetasun gehiago izan nahi dutenek Udalean eska dezakete, ohiko bideak erabiliz. Zentzu horretan helarazten dizkiguzuen ekarpenak kontuan hartuko ditugu, noski, datuak eguneratzeko orduan.

Argitaratzen den informazioa Transparencia Internacional-ek sortutako ITA indizean oinarrituta dago (ITA - Índice de Transparencia de los Ayuntamientos). Item bakoitzaren ondoan ITA eta zenbaki bat agertzen da indizearen betetzen duen informazioa azalduz.