Diru-laguntzak

 

Abenduaren 30eko 175/13A Dekretuaren bidez, Alkateak erabaki du Etxebarriko udalerrian langabezian dauden besteren konturako langileak 2013-2014 epealdirako kontratatzeko diru-laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onartzea, prozeduraren hasiera emanez BAOn eta udal webgunean publizitatea eginez.

Epea hasiko da BAOn behin argitaratu dela (2014-02-07).

     Oinarriak:
 Gaztelania (pdf, 100 Kb)
 Euskara (pdf, 94 Kb)
 Oinarri osoak BAO 2014-02-07 (pdf, 291 Kb)

     
     Dokumentu gehigarriak:
 Diru-laguntza eskabidea (pdf, 73 Kb)
 Hirrugarrenaren Alta (pdf, 69 Kb)
 Langilearen baimena (pdf, 42 Kb)