Diru-laguntzak

 

Baldintza hauen guztien helburua edo xedea zera da: 2012/2013 ikasturtean euskara ikasi duten etxebarritar helduei euskaltegiko ikastaroetarako ordaintzeko beka eta sari sistema ezartzea. Ikastaroez gain, Barnetegiak eta Egonaldiak ere diruz lagunduko dira.

Era berean Udako Euskal Unibertsitatean egindako ikastaroak ere diruz laguntzea.

Laguntza hauek guztiak arautuko ditu Udalak 2005eko martxoaren 17an onartutako Diru-laguntzen Ordenantza Nagusiak xedatutakoarekin bat eginez, diru-laguntzetarako Plan Estrategikoan ezarritako helburuak bete nahi dira azaroaren 12ko 38/2003 Legearen 8. artikuluan xedatutakoa betez.

Epeak-Plazos:
ESKAERA-SOLICITUD:
2013ko irailaren 2tik 27ra arte
Del 2 al 27 de septiembre de 2013

Informazio gehiago - Más información
Euskara Zerbituza - Servicio de Euskera
Bekosolo parkea 3 - 48450 Etxebarri
94 449 5043
euskarazerbitzua@etxebarri.net
 

 OINARRIAK - BASES (Testua-texto)
 OINARRIAK - BASES (BOB 2013-08-02 147)
 ESKABIDEA - SOLICITUD