HAZ. Herritarrentzako Arreta Zerbitzua

 Acceder a Guía de Trámites Herritarrentzako Arreta Zerbitzua
Sabino Arana 1A, 1º - 48450 Etxebarri
Kokatu >>

94 426 7000
94 449 1458 faxa
sac@etxebarri.net  

8:00 - 15:00
Astelehenetik ostiralera
Leihatila bakar baten bidez, Etxebarriko Udalak informazioa, izapideak eta zerbitzuak kalitate gehiagoz eskaintzen du. Kanal anitzean emateaz gain, administrazioaren eta herritarraren arteko harremana hobetu egiten du.

Izapideen Gida.

OROKORRAK

101. ORO. Herritarrentzako informazioa eta orientazioa.

102. ORO. Sarrera Erregistroa. Eskabide orokorraren aurkezpena

103. ORO. Izapide-aldiko administrazio prozeduren gaineko informazioa.

117. ORO. Eskubideen egikaritza.

119. ORO. Ondare-erantzukizuna erreklamazioa.

122. ORO. Ordenantzak eta araudi orokorrak ez betetzearen aurkako salaketak.

123. ORO. Kexak, iradokizunak eta esker onak jasotzea.

HERRITARRAK

104. HER. Alkatearekin, zinegotziarekin eta teknikariarekin hitzorduaren eskaera.

125. HER. Ezkontza zibilen ospakizuna.

136. HER. Autoikasketa gela.

141. HER. Udal erreprografia zerbitzua.

301. HER. Hirigintza informazioa.

324. HER. Salaketa jardueren eragozpenengatik eta zaratengatik.

325. HER. Jarduerek eragindako zarataren neurketa-eskaera.

334. HER. Oharrak udal azpiegituretako matxurengatik eta hondamenengatik.

335. HER. Ortu ekologikoak.

602. HER. Objektu galduak.

603. HER. Adingabekoek atzerrira guraso gabe bidaiatzeko baimena.

HERRITARREN ERROLDA

105. ERR. Alta berria.

106. ERR. Alta jaiotzagatik.

107. ERR. Etxebarrin helbide aldaketa.

108. ERR. Errolda baja.

109. ERR. Norbanako bolantea.

110. ERR. Talde bolantea.

111. ERR. Datu pertsonalen aldaketa.

112. ERR. Erroldagiria.

113. ERR. Atzerritarrentzat errolda-izen ematearen berriztapena.

114. ERR. Haustesle-erroldara erreklamazioa.

ZIURTAGIRIAK

115. ZIU. Udal akordio politikoen ziurtagariak.

116. ZIU. Distantziaren ziurtagiriak.

217. ZIU. Ondasunen eta kanpo-zeinuen ziurtagiriak.

302. ZIU. Hirigintza ziurtagiriak.

ANIMALIAK

120. ANI. Arrikutsuak izan daitezen animalien erregistroa.

121. ANI. Arrikutsuak izan daitezen animalien lizentzia.

ENPLEGUA ETA HEZIKETA

137. ENH. Behargintza, Enpresak

138. ENH. Behargintza, Partikularrak.

139. ENH. CIME-ko ikastaroen izen-ematea.

140. ENH. Lanbideko ikastaroen izen-ematea.

ELKARTEAK

124. ELK. Elkarteen Udal erregistroa.

408. ELK. Lokalen eta materialen behin-behineko lagapena.

409. ELK. Kanpoko gune publikoen lagapena.

KONTSUMOA

127. KON. Elikagaien manipulazio-ikastaroetan izen-ematea.

128. KON. Kontsulta orokorrak.

129. KON. Erreklamazioak kontsumoaren inguruan.

MUGIKORTASUNA ETA GARRAIOAK

131. MUG. EtxebarriBus - Gazte Bonua.

133. MUG. TAO. Egoiliar-baimena.

134. MUG. TAO. Baimen bereziak.

TRAFIKOA

604. TRF. Zeapen-prozedura. Alegazioak.

605. TRF. Ibilgailuaren borondatezko lagapena behin betiko bajarako.

606. TRF. Atestatuen eta txostenen eskaera.

607. TRF. Ibilgailuaren eta gidabaimenaren helbidea aldatzea.

ZERGAK

202. ZER. Ibilgailuak. Ibilgailu berriaren alta.

203. ZER. Ibilgailuak. Zerga helbideratzea.

204. ZER. Ibilgailuak. Zergaren itzulketa behin betiko bajagatik.

205. ZER. Hobariak ordenantza fiskalen arabera.

206. ZER. Salbuespenak ordenantza fiskalen arabera.

207. ZER. Ibilgailuak. Zergaren ordainketarako ohar-bizkoiztua.

208. ZER. Ibilgailuak. Zergaren kitapenen zuzenketa.

209. ZER. Gainbalioak. Kitapena..

210. ZER. Ordainagirien kopiak.

211. ZER. Zerga-ziurtagiriak.

212. ZER. Zerga-betebeharren atzerapena edo zatikapena.

213. ZER. Zergadunaren datuen aldaketa.

214. ZER. Zerga-itzulketak.

218. ZER. Katastro-agiriak ateratzea.

KONTRATAZIOA

215. CTR. Fidantza-gordailua.

216. CTR. Fidantza-itzultzea.

LIZENTZIAK ETA BAIMENAK

132. LIZ. Taxia. Ibilgailua aldatzeko udal baimena.

303. LIZ. Partzelazio eta banantze-lizentzia.

304. LIZ. Hirigintza-proiektuen onespena.

305. LIZ. Hirigintza lan osagarrien onespena.

306. LIZ. Lur-mugimenduen lizentzia.

307. LIZ. Obra handiko lizentzia.

308. LIZ. Lokal-eraberritze lizentzia etxebizitza gisa erabiltzeko.

309. LIZ. Iragankorki onartutako eraikinen birgaitze-lizentzia.

310. LIZ. Lehen erabilerako lizentzia edo erabilera-aldaketa.

311. LIZ. Aurri-espediente eskaera.

312. LIZ. Eraisteko lizentzia.

313. LIZ. Obra xeheak. Aurretiazko jakinarazpena.

314. LIZ. Obra xeheak. Proiektua.

315. LIZ. Lan-lizentzien luzapena. Obra handiak eta xeheak.

316. LIZ. Dorre-garabiaren instalazio-lizentzia.

317. LIZ. Igogailuaren instalazio-lizentzia.

318. LIZ. Aldamioeak, edukiontziak eta laneko elementuak kokatzeko lizentzia...

319. LIZ. Lizentzia kartelak jartzeko bide publikoan.

320. LIZ. Putzu septikoen deuseztatze-lizentzia.

321. LIZ. Jarduera-sailkatua. Aurretiazko jakinarazpena.

322. LIZ. Jarduera-sailkatua. Proiektua.

323. LIZ. Jarduera-lizentziaren jabego-aldaketa.

326. LIZ. Pasabideen eta pasatze-erreserben lizentziak.

327. LIZ. Terrazak instalatzearen gaineko baimena..

328. LIZ. Instalazio erradioelektriko-lizentzia.

329. LIZ. Azokako atrakzioen eta postuen instalazioa. Jaiak eta azokak.

330. LIZ. Behin-behineko instalazioak bide publikoan. Jaiak eta azokak.

331. LIZ. Bide publikoen erabilera garraio astunekin.

332. LIZ. Aparkamendu-erreserba zehatza. Aldairak eta parekoak.

333. LIZ. San Antonio auzoko azoka-txikian postuak instalatzeko.

601. LIZ. Armen-txartelaren jaulkipena.

HILERRIA

336. HIL. Gorputz-ateratze eskaera eta horma-hilobi emakida.

337. HIL. Hobitik ateratzeko lizentzia.

338. HIL. Jabego aldaketa udal hilerriko horma-hilobian.

339. HIL. Hondarren-horma-hilobia emakida.

340. HIL. Hil-eskubideari uko egitea.

DIRU-LAGUNTZAK

401. DIR. Elkarteak. Urteko programazioa.

402. DIR. Kultur eta kirol jarduerak.

403. DIR. Kirol eta aisialdi elkarteko boluntarioen edo langileen prestakuntzarako.

404. DIR. Ekoizpen, adierazpen eta zabalkunde artistikoen ekimenak.

405. DIR. Kirol federatua sustatzea.

406. DIR. Euskara. Euskara ikasteko matrikulatutako ikasleentzat.

407. DIR. Euskara. Dendetan eta establezimenduetan euskarazko iragarkiak..

EUSKARA

410. EUS. Jardueretan izen-ematea..

411. EUS. Haur zaintzaile eta irakasle partikular euskaldunen lan poltsan izena-ematea.

412. EUS. Begirale euskaldunen lan poltsan izena-ematea.

422. EUS. Itzulpen eta aholularitza elkarteei eta merkatariei.

KULTURA ETA KIROLA

413. KUL. Jardueretan izen-ematea.

421. KUL. Sarrerak, argitalpenak eta materialak eskuratzea.

BERDINTASUNA

419. BER. Jardueretan izen-ematea.

HEZKUNTZA

414. HEZ. Jardueretan izen-ematea.

HAURTZAROA ETA GAZTERIA

415. GAZ. Ludoteka zerbitzuan izen-ematea.

416. GAZ. Udako proiektuetan izen-ematea.

417. GAZ. Jardueretan izen-ematea.

JAIAK ETA AZOKAK

418. JAI. Etxebarriko nekazaritza eta artisautza azokan izen-ematea.

420. JAI. Txosnen instalazioa jaietan.

LAGUNTZAK ETA GIZARTE ZERBITZUAK

501. GIZ. Laguntza berezia inklusiorako.

502. GIZ. Kotizazio gabeko pentsioa.

503. GIZ. Gizarte-ongizateko fondoko pentsioa.

504. GIZ. Ezgaitasuna. Balorazioa eta berrikuspena.

505. GIZ. Mendekotasuna. Balorazioa eta berrikuspena.

506. GIZ. Arretarako-norbanako plana.

507. GIZ. Estazionamendu-txartela desgaituentzat.

508. GIZ. Telelaguntza zerbitzua.

509. GIZ. Behin-behineko egonaldiak egoitzetan. Nagusi mendekuak.

510. GIZ. Behin-behineko egonaldiak egoitzetan. Pertsona desgaituentzak.

511. GIZ. Genero-indarkeriko emakume-biktimei laguntza ekonomikoak.

512. GIZ. Gizarte-larrialdiko laguntzak. Eskaera edo luzatzea.

513. GIZ. Gizarte-larrialdiko laguntzak. Justifikazioa.

514. GIZ. Gizarte-larrialdiko laguntzak. Jazoerak.

515. GIZ. Etxez etxeko laguntza. Eskaera.

516. GIZ. Etxez etxeko laguntza. Jazoerak.

517. GIZ. Etxez etxeko laguntza. Baja.

Detalle parcial del SAC

Ordutegia: 8:00 - 15:00 
                Astelehenetik ostiralera
Osoa: Informazioa eta izapidetza.
Elebiduna: Euskara-gaztelania.
Izapideen gida. 140 idapide.
Ordainketa txartelaz. Bat-batean.

Gida osoa. PDF

Gida osoa izapideen eta beharrezko dokumentuen areko estekekin.

 Izapideen gida (pdf, 5 Mb)

ETXEON 24 ordu

Etxeon. Bulego elektronikoak izapide telematikoak burutzeko 
Bulego elektronikoak.
Izpide elektronikoak, udal informazioa eta orokorra. EZAGUTU!

Ordaindu ON-LINE

  • MI PAGO. Accede al Pago ON-LINE