Diru-laguntzak ekoizpen, adierazpen eta zabalkunde artistikoen ekimenentzat

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

IZAPIDEAREN ARGIBIDE OSOA

 Diru-laguntzak ekoizpen, adierazpen eta zabalkunde artistikoen ekimenentzat. (PDF 105kb)

 

Zer da: Adierazpen artistikoak sustatu eta zabaltzeko asmoz, Etxebarrin erroldatutako pertsona fisikoei zuzendutako diru-laguntzak dira.

 

Nork eskatzen du: Pertsona fisikoa edo bere legezko ordezkariak.

 

Noiz eskatzen da: Deialdia: Abenduan.

 

Eskabide-eredua

 404-Diru-laguntzak-Sustapena-Zabalkundea-Artistikoa-Eskaera (PDF 83kb)

 404-Diru-laguntzak- Sustapena-Zabalkundea-Artistikoa-Kitapena (PDF 66kb)

 

Dokumentazio gehigarria

SOLICITUD

 • Eskatzailearen NAN.
 • Jardueraren helburuan irabazteko asmorik ez dagoela adierazten duen zinpeko aitorpena.
 • Diru-laguntzen Ordenantzaren 10. artikuluan aurreikusitako inolako debekurik ez duela adierazten duen zinpeko aitorpena.
 • Jarduera horretarako eskatutako eta/edo jasotako laguntzen aitorpena, emailea edozein Administrazio edo erakunde publiko zein pribatu, nazional zein nazioarteko dela ere.
 • Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria.
 • Garatutako edo garatuko den jardueraren oroitidazkia, proiektuaren alderdi artistikoak, helburuak eta metodologia garbi azalduta.
 • Txosten ekonomikoa. Ondokoak jasoko ditu gutxienez:
  • Jardueraren aurrekontu zehatza.
  • Gastu guztien ordainagiriak eta/edo fakturak.

JUSTIFIKAZIOA. (Dagokionean)

 • Burututako jarduera artistikoaren oroitidazkia.
 • Beste erakundetatik jasotako diru-laguntzen xehetasuna.
 • Gastu guztien ordainagiriak eta/edo fakturak.
 • Argitaratutako publizitatea: Kartelak, diptikoak, esku-orriak eta abar, Udalaren babesa agertzen dituena.

 

Prezioa: Doan

 

Ebazteko eta jakinarazteko epea

Aurreikusitako epea: 2 hilabete.

Gehienezko epea: 3 hilabete. (deialdia eta oinarriak BAOn argitaratzen diren egunetik hasita).

Epe barruan ez erantzutearen ondorioa: ezezkoa.

 

Eskabidearen osteko prozedura

 1. Eskabidea eta dokumentazioa jasotzea eta egiaztatzea.
 2. Erregistratzea, eskaneatzea eta kopia interesdunari bidaltzea.
 3. ARLO SOZIOKULTURALARI bidaltzea izapidetzeko.

 

Geroko izapideak

ARLO SOZIOKULTURALA.

 1. Eskaeren gaineko txosten teknikoa egitea ebazpen proposamenarekin.
 2. Dekretua egitea.
 3. Ebazpenaren jakinarazpena.
 4. Udal Iragarki-taulan eta web orrian argitaratzea.

ZERBITZU EKONOMIKOAK.

 1. Onartutako diru-laguntzak ematea.

IDAZKARITZA.

 1. Espedientea artxibatzea ARLO SOZIOKULTURALAREN eginbidearen ondoren.

 

Argibideak

Eskatzaileak egunean eduki behar ditu Etxebarriko Udalarekiko ordainketa guztiak.

Etxebarriko Udalari ale bat ematea (katalogoa, liburua, koadroa, CDa...) edo Etxebarrin jardueraren batean parte hartzeko aukera, kultur arloak egokitzat joz gero.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Ordainagiria
 • Txostena
 • Nortasun-agiria: NAN, AIZ edo pasaportea.
 • Beste batzuk
 • Aurrekontua
 • Eskabidea
 • Estatutu ofizialak
 • Irabazteko asmorik ez dagoela zinpeko aitorpena
 • Zinpeko aitorpena
 • Diru-laguntzak aitorpena
 • GZIN -ren ziurtagiria

Oharrak

Non egiten da

HAZ -ETXEBARRI. Herritarrentzako Arreta Zerbitzua

Astelehenetik ostiralera 8:00 - 15:00

ARLO SOZIOKULTURALA.

Astelehenetik ostiralera 8:00 - 15:00. Egetiaga Uribarri 1A, 2. CIME eraikina

Astearte eta ostegunetan 17:00 -19:00. Andaluzia. Kultur Etxea

Sabino Arana 1A etxabea. 48450 Etxebarri

Egetiaga Uribarri 1A, 2. 48450 Etxebarri

Telefonoa: 94 426 7000 - 94 426 7005

Faxa: 94 449 1548

e-mail: sac@etxebarri.net - kultura@etxebarri.net

Telematikoa: www.etxebarri.net> IZAPIDEAK