Galdakao-Basauri lantzadera

GALDAKAO – ETXEBARRI METROA A3932 LERROAREN GAINEKO INFORMAZIOA

Herritar guztiei Galdakao-Etxebarri A3932 Lerroaren ezarpenaren inguruan dagoen informazio ofizialaren eta emandako urratsen berri ematen zaie.

Prozesu korapilatsua izateaz gain luzea era izango dela ziur gaude. Orain azaltzen diren gai gehienak mahai gaineratu eta/edo eztabaidatu dira politikoki gardentasun osoz osoko bilkuretan.  

Atal honetan, orain arte emandako urratsen eta gaiaren inguruko berrikuntzen gaineko informazioa jasoko da.

EKINTZEN HISTORIKOA
Hurrengo lerroetan ekintzen historikoa jasotzen da. Honetan prozesu osoak ondo ulertzeko laguntzen dituen dokumetarako estekekin.

2015 maiatza 8
EAEAk Bizkaiko Foru Aldundiak lanzaderaren geltokiaren aldaketa eskatuz aurkeztutako apelazioa ezetsi du.

Bizkaiko Foru Aldundiak kautela-neurriak ezeztatzen zuen autoaren aurkako eskaera Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ezetsi du. Auto honetan, justiziak lanzaderaren geltokia Nerbioi kaletik Metrora eramateko eskaera jasotzen zuen kautela-neurriak ukatu zituen. Erabaki hau irmoa da eta honen aurka ez dago helegiteak aurkezteko aukerarik.

Autoan esaten denez EAEAk argitzen du “zalantzarik ez dagoela Etxebarriko Udalak pertsonen eta ibilgailuen gaineko zirkulazioaren antolamenduaren inguruan dituen eskuduntzak burutu dituela”. Gainera azaltzen du Nerbioi kaletik Metroko geltokira bitarteko oinezkoen irisgarritasun baldintzak (espaloiak, pasabideak, seinaleztapena…) Udalak egungo hiri-barruko bideen egoeraren gaineko agiriek eta alegazioak ezbaian jartzen dituztela”.

Eskuduntzak ustez estaltzearen inguruan auzitegiak dio “Aldundiak hiriarteko garraioen esparruak dituen eskuduntzek ez dituztela Etxebarriko Udalak pertsonen eta ibilgailuen gaineko zirkulazioaren antolamenduaren inguruan dituen eskuduntzak baztertzen”.

Ondorioz, prozesu judizialak aurrera dirau. Orain epaitegiek erabaki behar duten zeintzuk eskuduntzak (Foru Aldundiarenak edo Udalarenak) gailentzen diren.

2015 urtarrila 29.
Etxebarriko Udalak ontzat hartuko du lanzaderaren inguruan Administrazioarekiko auzien epaitegiek eman beharreko erabakia. 
Bizkaiko Foru Aldundiak 2014ko abenduaren 23an aurkeztutako errekerimenduaren eta 2014ko abenduaren 12ko  udal erabakia ez bada eteten administrazioarekiko-auzi-errekurtsoa aurkezteko ebazpenaren aurrean, Etxebarriko Udalak hau esaten du:
• Administrazioak elkar ulertzera, akordioak lortzera eta herritarren bizi-kalitatea hobetze aldera aterabideak aurkitzera “behartuak” daude.
• Epaitegira heldu aurretik bide guztiak bukaeraraino jorratu behar dira. Epaitegira heltzea instituzioen porrota da, eta prozesuan elkarrizketarik eta parte-hartzerik egon ez denaren adierazle.

Etxebarriko Udala, aho batez, Etxebarriko Metro geltokia A3932 Lineako azken helmugaren gaineko erabakiaren aurka egon arren, Etxebarriko Udalak Garraio Sailari elkarrizketa-bide bat martxan jartzea eskatu zion, gatazka honi aterabide bat aurkitu asmoz.
 
Hori dela-eta, bi bilera egin dituzte Etxebarriko Udaleko Alkateak eta zinegotziak, Aldundiko Diputatuak eta Garraio Zuzendariak eta, Alkateak hala eskatuta, Lanzaderaren Aurkako Plataformako kide batek. Azken honek; alde batetik,  aurrez-aurre herritarren iritzia azaldu ahal izan zuen; eta, beste aldetik, elkarrizketetan parte-hartu.

Bilera horietan lehendabizi Etxebarriko Udalak berretsi egin zuen aurkeztutako txosten teknikoa. Trafiko-antolamenduaren eskuduntzetan onartutako txosten honetan nabarmentzen da; alde batetik, Sabino Aranako zubiaren estutasuna eta segurtasun falta; eta, beste aldetik, erdiguneko kaleetako bat erdi-oinezkoentzat egitean Fuenlabrada kalean trafikoa gehitzea.

Udalak, lanzadera metro geltoki bertara heltze aldera, 3 neurri jasotzen dituen bidezko aterabide bat lortzen saiatu da.

1. Bizkaiko Foru Aldundiarekin konpromiso tekniko eta/edo politiko bat sinatzea geltokira autobus-linea gehiago ez heltzeko eta A3932 Lineako maiztasuna ez gehitzeko.
2. Zerbitzua egunez burutzea bakarrik, eta gauekoa, aldiz, beste linea batzuen bidez eskaintzea. Zerbitzu hori Basauriko Udaletxearen Metro geltokitik igarotzen den Basauri-Galdakao A3641 Lineak bere gain har lezake. Basauri eskualdeko udalerririk nagusiena denez, azken honentzat gauean eskaintza zabalago bat izatea onuragarria izan dakioke.
3. Bizkaiko Foru Aldundiak Etxebarriko Udalarekin hitzarmen bat sinatzea Sabino Arana kaleko zubiko galtzada bat eta espaloi bat zabaltzeko. Horrela behin betiko aterabidea emango zitzaion Aldundiaren txosten teknikoak aipatzen duen segurtasun arazoari esaten duenean “hobetu daitekeen atal oso estu bat du”. Asmoa  parte-hartze zati bat edo arazoa hori konpon dezakeen aterabide bat adostea da.  

Bilera hauetan Aldundiak ez du agertu adostasunik lortzeko borondate handirik eta mahai gaineratutako neurrien aurrean ez du konpromisorik hartu. Aldundiak uste du lanzadera igarotzen ustearen truke ez duela ezer “ordaindu” behar. Aldundiak ez du proposamenik aurkeztu segurtasun arazoak eta Lanzadera Metro geltokiraino heltzeak ekar lezazken eragozpenak arintzeko.

Astelehenean burututako azken bilera adostasunik gabe bukatu zen, eta Aldundiak elkarrizketak amaitutzat ematen ditu. Aldundiak aurrera jarraitzen du A3932 Linearen geltokiak Nerbioi kalean kokatzearen gaineko Etxebarriko Udalaren erabakiagatik administrazioarekiko-auzi-errekurtsoa aurkeztearen ebazpenarekin. 

Auzi honetan eta epe motzean, epaileak Aldundiak ere eskatutako kautela-neurrien gaineko erabakia hartu behar du. Behin-behineko neurri hauen bidez epaileak auzia bukatu aurretik erabaki bat har lezake.

Beti ere, Udalak Etxebarriko herriaren iritzia defendatuko du, eta administrazioarekiko-auziaren ondorioak eta erabakiak beteko ditu.

Aipatu behar da urrats eta bilera guztietako emaitzen berri eman zaiela une oro Lanzaderaren Inposaketaren Aurkako Plataformari eta orain arte hartutako erabaki guztien alde aho batez agertutako udaleko alderdi politikoei (LVP-10, Bildu-1, PNV-1 eta PSE-EE-1).

Azkenik, berretsi behar da sentitzen ditugula erabiltzaileei eta, bereziki, galdakoztarrei, sortutako eragozpenak. Hau ez da herritar-bizilagunen arteko gatazka bat, Etxebarriko Udalaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren artekoa baizik. Gogorarazi nahi dugu badagoela aterabide bat: A3641 Linea, Galdakao Basauriko Udaletxeko Metro geltokiarekin lotzen duena.

AURREKOA
• Herri Lanen eta Garraioen Sailari eskatutako txostenak non, aipatutako saileko ordezkarien arabera,  Lerro horrentzat aterabiderik hoberena Etxebarrin bukatzea dela bermatzen duten. >>info
Sailarekin bilera-data:   2013ko azararen 5a.
Egoera: jaso gabe.

• Bizkaiko Batzar Nagusietan gai hau eztabaidatzeko eskaria.  Gai hau  Batzarretan ordezkaritza politikoa duten alderdiek proposatu behar dute. >> info
Batzar Nagusietan jasotze-data: 2013ko azaroaren 15a.
Egoera: berrikuntzarik gabe eztabaidaren eta hau zein datetan burutzearen inguruan. 

AZALPENAK
Etxebarriko Udalaren eta Aldundiaren arteko urriaren 10eko ordezkarien bileran, Etxebarriko Udalak eta Bizkaiko Garraio Partzuergoak sinatutako hitzarmenaren gaia atera zen. Hitzarmen horretan, Etxebarriko Metro Geltokiaren aldirietarako aparkalekua eraikitzeko, Etxebarriko Udalak doan utzi zituen lursailetako “geltoki intermodalaren” definizioa jasotzen da.

Hitzarmena 2004 urte bukaerakoa da eta 2004ko Osoko Bilkuran eztabaidatu zen. Bertako aktan jasotzen denez ( 20041130 - Metroaren Lagatze-Hitzarmenaren onarpen-bilkura), bozketa egin aurretik, garai hartako Alberto Mostajo Garraio Zuzendariak orduko Etxebarriko Alkateari esan zion Bizkaiko Foru Aldundiaren arabera “ez zela autobusen geltoki intermodala izango ez zelako interesgarria biraketa poligonotik egin behar izatea”. 

Izan ere,  hasieran pentsatu zen Bilbo - Etxebarri (San Antonio) Lerroko autobusek izan behar zutela sarbidea. Hau ez zen inoiz gertatu eta ondorioz EtxebarriBus zerbitzua jarri zen martxan.  

Aldeko botoak: LVP. Abstentzioak: PSOE, EA eta PNV.Aurkakoak botoak: bakar bat ere.

4 mayo 2012
Se recibe en el Ayuntamiento la Orden Foral 2400/2012 de 3 de mayo en la que se aprueban los anteproyectos para el establecimiento de los servicios regulares de transporte público. Con ello se da inicio al periodo de exposición pública y presentación de alegaciones.

En ese anteproyecto se recoge la desaparición de la Línea A3623 Bilbao - Etxebarri (San Antonio), recorrido que se integra en la Línea A3632 Bilbao - Etxebarri - Basauri - San Miguel (por Begoña), manteniendo la misma frecuencia. ( 201205-A3632 Bilbao-Etxebarri-Basauri-San Miguel)

Aparece recogida la continuidad de la Línea A3932 Galdakao - Metro Basauri en las condiciones actuales. ( 201205-A3932 Galdakao-Metro Basauri)

31 mayo 2012 - Reunión con el Dpto. de Transportes
A petición del Ayuntamiento de Etxebarri, representantes del Ayuntamiento se reúnen con el Director de Transportes y un Técnico del Departamento de Transportes de la Diputación.

El objetivo de la reunión es profundizar sobre las modificaciones recogidas en el anteproyecto presentado relativas a las línea que se integra en el recorrido Bilbao - San Miguel y estudiar distintas posibilidades de mejora en cuanto a las conexiones con el hospital.

31 mayo 2012 - Pleno Ordinario
( Pleno 20120531-Alegaciones) Se debate la moción alternativa presentada por el grupo LVP para que sirva de "propuestas para su estudio a modo de alegaciones Orden Foral nº 2.400/2012 de 3 de mayo":

1. El planteamiento de integración del itinerario de la línea A3623 en la A3632 Bilbao-Basauri-San Miguel, puede mejorar la situación actual puesto que facilita que los/as etxebarritarras puedan comunicarse con el municipio de Basauri. Aún así, ante el planteamiento de fusión de líneas, entendemos que es mucho más interesante desde el punto de vista de los/as usuarios/as el incluirla en una cuyo recorrido contemple el paso por el Hospital de Galdakao (A3911, A3912 o A3917), una demanda histórica de los/as etxebarritarras.
2. Por otro lado, nos parece importante reflexionar sobre la idea de poner en marcha una LÍNEA REGULAR que realice el trayecto Metro Etxebarri – San Antonio – ambulatorio de Galdakao – Galdakao – Hospital de Galdakao. Esta propuesta supondría retroalimentar el uso tanto de Metro como de Bizkaibus, puesto que como ya argumentamos en su momento, existe la necesidad real de conectar el metro con el hospital de Galdakao.
3. En todo caso, reiteramos la solicitud de participación en la cofinanciación del Servicio de Transporte Interno EtxebarriBus, al menos hasta que se ponga en funcionamiento la Línea 3 de Metro.
4. Esa posible cofinanciación, podría traer consigo la inclusión de la línea dentro de la red Bizkaibus, mejorando notablemente las frecuencias a nivel interno y la comunicación con el resto de municipios. En este caso, sería preciso estudiar la anulación del pago por transbordo de un/a usuario/a que utilice el EtxebarriBus y conecta con otras localidades a través de Bizkaibus en la carretera Nacional.
5. En otro orden de cosas, y más teniendo en cuenta la ampliación de las rutas, se hace necesaria la instalación de paneles informativos GPS en las marquesinas

Votos a favor: LVP, PSOE y Bildu. Abstenciones: PNV. Votos en contra: ninguno.

18 diciembre 2012 - Comunicación alegaciones.
( 20121227-Respuesta-a-alegaciones-Bizkaibus) En el contenido de la respuesta se incluye al EtxebarriBus dentro de lo que consideran "una buena red de transporte público" en Etxebarri.

Se desestima una posible conexión con el Hospital de Galdakao al contar con el paso a través de la N-634 con varias líneas que van al hospital. Del resto de alegaciones no se comenta nada.

2 mayo 2013 - Reunión con el Dpto. de Transportes
A petición del Ayuntamiento de Etxebarri, representantes del Ayuntamiento se reúnen con el Director de Transportes y un Técnico del Departamento de Transportes de la Diputación.

El motivo de la reunión viene determinado por la aparición en prensa de algunas noticias en las que insinúa que la "lanzadera" podría conectar Galdakao con la estación de Metro de Etxebarri

En la reunión no se arroja luz al respecto. Se insiste en las alegaciones presentadas y en la disposición del Ayuntamiento de Etxebarri a estudiar posibilidades sobre la mejora de comunicaciones.

2 agosto 2013
Se recibe comunicación por parte del Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia de la aprobación del proyecto de reorganización de líneas de BizkaiBus.

La novedad más importante es que la Línea A3932 propuesta por el propio departamento entre Galdakao y Metro Basauri pasa, sin previo aviso y sin posibilidad de presentar alegaciones, a realizar el recorrido Galdakao - Metro Etxebarri.

Configuración de la Línea: entrada y salida por el Polígono Legizamon, rutinas de 10 minutos desde las 5:30 de la mañana hasta las 22:30 y los nocturnos de metro cada hora durante toda la noche. ( 20130801-A3932 Galdakao-Etxebarri)

1 octubre 2013 - Pleno ordinario.
( 20131001-Pleno-ordinario-Propuesta de trabajo) Ante esta situación y a pesar de la falta de comunicación al respecto, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Etxebarri solicita reunión con representantes del departamento.

Además, traslada al pleno la propuesta de contenidos a tratar en la reunión con Diputación para que todos los grupos puedan aportar sus ideas al respecto.

1. Su desacuerdo al planteamiento de Línea A3932 Galdakao - Metro Etxebarri en las condiciones en las que se propone.
2. Instar a la Diputación a que se replantee el hecho de que la Línea llegue a la estación del Metro de Ariz (Basauri) según el informe que la misma institución solicitó y aprobó.
3. En el caso en el que sea totalmente indispensable que la línea deba llegar a la estación de Metro de Etxebarri, se atiendan las alegaciones aprobadas en el pleno de mayo de 2012 en las que se proponía conectar con el hospital, frecuencias normalizadas y trato no discriminatorio del EtxebarriBus.
4. Transmitir estas propuestas al Dpto. de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia para que sirvan de contenido de trabajo en la próxima reunión que se mantendrá entre representantes de las dos instituciones.

Votos a favor: LVP, PSOE y Bildu. Abstenciones: PNV. Votos en contra: ninguno.

10 octubre 2013 - Reunión con el Dpto. de Transportes.
Reunión con la Diputada de Obras Públicas y Transportes y el Director de Transportes con representantes del Ayuntamiento de Etxebarri a petición del propio Ayuntamiento.

En esa reunión se trataron los temas aprobados en el Pleno del mes de septiembre, resultando las siguientes conclusiones: ( 20131030-Moción Debate Juntas Generales)

• Primero se trataron las razones del cambio de criterio y de que, en definitiva, la Línea llegue a Etxebarri. Exponen que existen informes técnicos que avalan la decisión como la más óptima. Por otro lado, ponen de manifiesto la negativa tanto de la corporación anterior como la actual del Ayuntamiento de Basauri a acercar la parada a la estación de Ariz y, finalmente, hacen referencia a las alegaciones presentadas por varios colectivos solicitando que venga a Etxebarri.
• Se debate la alternativa presentada. Según el departamento, Etxebarri se encuentra perfectamente conectado con el hospital de Galdakao vía autobús en la N-634 y Euskotren con lo que no se cree necesaria la conexión al hospital. Se plantea que la conexión no sólo es beneficiosa para Etxebarri sino para establecer una comunicación fiable entre el Metro y el hospital. Se considera que el EtxebarriBus forma parte de "una buena red de transporte público" pero que la iniciativa ha partido del Ayuntamiento y no cabe la cofinanciación. El departamento se planteará adecuar las rutinas una vez que el servicio se ponga en marcha y en función de la demanda.

11 octubre 2013 - Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento solicita a la Diputación los informes técnicos que, según representantes del Dpto. de Obras Públicas y Transportes de la Diputación, avalan la decisión de que la línea finalice en Etxebarri:

• Informe técnico de viabilidad y rentabilidad social que avala la puesta en marcha de la Línea 3932 en las condiciones en las que se plantea en cuanto a frecuencias, número potencial de personas usuarias, recorrido, duración de viajes, incorporación de personas usuarias a Metro y demás aspectos sustanciales del servicio.
• Copia del informe técnico sobre la idoneidad de que línea 3932 finalice en Etxebarri como opción más óptima y eficaz con respecto a otras como las estaciones de Basauri o la de Bolueta.

El departamento recibió la comunicación el día 5 de noviembre.

30 octubre 2013 - Pleno.
( 20131030-Pleno-Moción-debate-Juntas Generales) Tras dar cuenta del contenido de la reunión con la Diputación y dada la negativa a reconsiderar su postura o cualquiera de las opciones planteadas, se aprueba la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal LVP:

1. La Corporación Municipal de Etxebarri muestra su total desacuerdo a que se ponga en marcha la llamada Línea 3932 Galdakao-Etxebarri como servicio de Lanzadera cuando todavía no se han dado pasos decisorios en la definición de la Línea 5 de Metro.
2. La Corporación Municipal de Etxebarri se hace eco del malestar generalizado de la población ante tal imposición e insta al Departamento de Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia a que mantenga el servicio de Lanzadera de Galdakao con parada final en la estación de Ariz, no a más de 400 metros de distancia como ahora, ahorrando en recorrido, tiempo y gastos y consiguiendo un mayor número de usuarios/as y un viaje más cómodo que el trayecto que pretende a la estación de Etxebarrri.
3. La Corporación Municipal de Etxebarri se compromete a dar traslado de este asunto solicitando su correspondiente debate en Juntas Generales de Bizkaia y a dar publicidad de este acuerdo a los medios de comunicación y a la población en general.

Votos a favor: LVP, PSOE y Bildu. Abstenciones: PNV. Votos en contra: ninguno.

15 noviembre 2013 - Juntas Generales.
Por parte de la Presidencia de las Juntas Generales se remite comunicación al Ayuntamiento para informar que la moción presentada por el Ayuntamiento de Etxebarri, relativa a la puesta en marcha del servicio de Línea A3932 desde Galdakao a la estación del Metro de Etxebarri, fue tratada en la Mesa de las Juntas Generales y comunicándonos que las iniciativas a tratar en Juntas Generales las deben proponer los que reglamentariamente están habilitados y por ello se remiten a todos los grupos políticos.

28 noviembre 2013 - Pleno.
( 20131128 - Pleno Dación Juntas Generales) En el pleno se informa sobre la comunicación de Juntas Generales y el Alcalde pregunta a los Grupos Políticos del Ayuntamiento con representación en Juntas por lo avances en el planteamiento de la moción para su debate.

La concejala Maite Fernandez Torices, del PSE-PSOE, indica: “Daremos traslado a nuestro Grupo en Juntas por el PSE-PSOE el asunto para que se debata”.

El concejal Lander Brazo, de Bildu, indica: “Vamos a debatir el asunto con los ediles de los tres municipios afectados y también con nuestro Grupo en Juntas”.

2014-otsailak-13. Diputatuarekin bilera
Etxebarriko Udalak hitzordua aurrez eskatuta, otsailaren 13an Alkateak eta Udal ordezkariek  bilera bat izan zuten Lan Publikoetako eta Garraioetako Diputatuarekin. 

Bilera hau bi zioek baldintzatu zuten; alde batetik, herrian A3932 lerroaren etorkizunaren inguruan egun dagoen kezka, eta, beste aldetik, aurreko asteetan egunkarietan azaldutako berrikuntzak, non ustez adierazten zen ezarpenaren inguruan berrikuntzak egongo zirela.

Bertan Diputatuak azaldu zuen Sailaren lehentasuna bikoitza dela: lizitazio-prozesua bukatzea eta garraio-zerbitzua esleitzea, beti ere, aurkeztutako lerroen berrantolatze-proiektuaren arabera.

Ildo honi jarraituz, egun onartuta dagoen proiektuak A3932 lerroak Galdakao Etxebarrirekin lotzea planteatzen du.

Hala ere, Diputatuak mahaigaineratu zuen behin esleitze-prozesua bukatuta, eta kontratu berria martxa jartze bidean, aurkeztutako proiektuaren gainean aldaketak plantea litezkeela.

Hori dela-eta, Udalak, erabaki horren aurrean udal talde guztien ahobatezko aurkako  jarrera azaltzeaz gain, azpimarratu zuen herrian lerro honek izan dezakeen presentziaren aurrean etxebarritarrek egun duten kezka.

Azkenik, txosten tekniko batzuek eskatu ziren berriro; alde batetik, zerbitzuaren bideragarritasunaren eta errentagarritasun sozialaren ingurukoa; eta, beste aldetik, hoberena dela lerroa Etxebarrin bukatzea Basauriko edo Boluetako Metro geltokietan baino bermatzen duena. 

2014ko uztailaren 29a - Udalbatza.
( 20140729 - Udalbatza LVPko mozioa
LVP taldeak aurkeztutako mozioa onartzen da. Mozioak Lantzaderaren Inposaketaren Kontrako Etxebarriko Auzo-Plataformak egindako sinadura bilketa babesten du, Garraio Sailarekin 2013ko urriko 10an bileran eskatu zizkion txosten teknikoak berriz ere eskatzen dizkio eta Bizkaiko Garraio Partzuergoari hurrengo gaien inguruko informazioa eskatzen dio: Metro Linea 5 proiektuaren egoera eta planifikazioa eta Sarratuko Geltoki Intermodala abian jarrita bideragarritasun tekniko eta ekonomikoaren ingurukoa.

2014ko abenduaren 15a.
Azaroaren 13an Bizkaiko Lan Diputatua den Itziar Garamendirekin eta Garraioen Zuzendaria den Iker Bergaretxerekin eginiko bileraren ostean Etxebarriko Udalak hartutako neurrieak. Bilera horretan Alkateaz eta 1. Alkateordeaz gain, alkateak hala eskatuta, Lanzaderaren Inposaketaren Aurkako Plataformaren ordezkari batek hartu zuten parte.

Bilera horretan Aldundiak Etxebarri eragiten duten lineen berrantolaketaren gaineko erabakiaren inguruko azalpenak eman zituen:
1. A3932 Linea – Etxebarri-Metroa – Galdakaoko Ospitalea.
Etxebarriko Metro geltokia Galdakaoko erdigunearekin lotzen du 20 minuturo eta Galdakaoko Ospitalearekin orduro. Metro zerbitzua dagoen gauetan Galdakaoko erdigunearekin orduro lotzen duen autobus bat egongo da. Linea honek sarrera-irteera Lezama-Legizamon Poligonoan izango zuen eta ordaindu beharrekoa izango zen.
2. A3641 Linea – Etxebarri-El Boquete – Galdakao.
Etxebarriko “El Boquete” gunea Galdakaoko erdigunearekin Basauritik igaroaz (Udaletxea, Miradores, Urbi, Bengoetxe, Galdakaoko Erdigunea) orduerdiko maiztasunarekin lotuko lukeen Linea proposatzen da.

Bilera horren ostean azalpenetarako bilera batzuk burutu ziren:
- Bozeramaleen Batzordea. Udal taldeetako ordezkariei bileraren berri ematen zaie.
- Bozeramaleen Batzordea Lanzaderaren Inposaketaren Aurkako Plataformarekin. Aldundiaren proposamena azaltzen, eztabaidatzen eta hausnartzen da.
- Plataformak antolatutako Herritarren Batzarra. Bertan udal talde guztiek hartzen dute parte. 
- Abenduaren 5ean bilera Diputatuarekin elkarrizketa hauen emaitzak azaltzeko eta Batzarraren iritzia helarazteko.

Azken bilera horretan hainbat atal nabarmendu ziren:
•  Orain arte ez bezala, orain ahal da ospitalera joan Aldundiak dioenez garraio publiko desberdinen bidez ospitalea Etxebarrirekin egoki lotua dagoelako.
• Basauri-Galdakao A3641 Linea berriaren arabera posible da Basauriko Metro geltokietako batera iristea. Orain arte hori teknikoki ezinezkoa zela esaten zen.
• Linea hau behin betikoa izan daitekeenaren kezka dago. Gainera Linea hau ez da onartua izan.
• Linea hau Etxebarriko Metro geltokira heltzea aurrekari bat izan daiteke geltoki horren bidez beste linea batzuk ere batzeko.
• Kezka handia egoteaz gain, Udaltzaingoak Sabino Arana etorbideko zubiaren arriskuaz ohartarazten du. Zubi horrek dituen bi espaloiak oso estuak dira eta bidearen zabalera autobusak igarotzeko ere ez da egokiena. Hau guztia Aldundiari helarazi zitzaion eta hauek gaia aztertzearen aldeko konpromisoa agertu zuten.

Hau guztia kontuan izanik, Etxebarriko Udala osatzen duten udal talde guztiek (LVP, Bildu, PNV, PSOE): 
1. Etxebarri udalerriari dagokion Bizkaibusen Lineen Berrantolaketa Proiektuaren inguruko prozesuarekin, formekin eta emaitzarekin beraien desadostasuna agertzen dute.
2. Politikoa eta guztiz bidegabea den inposaketarekin ez daude ados. Gutxienez 4 fase edo aldi desberdin izan ditu eta inoiz ez da agertu txosten teknikorik:
1. Maiatza 2012: Galdakao – Basauri.
2. Uztaila 2013: Galdakao –Etxebarri Metroa10 minuturo.
3. Urtarrila 2014: “lanzadera ez da Etxebarrira etorriko” egunkarietan eta Etxebarriko PNV alderdiak.
4. Azaroa 2014: Galdakao – Etxebarri Metroa 20 minuturo eta ospitalera orduro. 
3. Lanzaderaren Inposaketaren Aurkako Plataformarekin eta abenduaren 14an, igandea, 13:15ean burutuko den elkarretaratzearekin bat egiten dute.  

Etxebarriko Udalak Aldundiari lanzaderarentzat geltokien kokapen zehatza bidali die, hau da, Nerbioi kalearen hasieran daudenak, itzulbidea “Bar La Frontera”-ren biribilgunean eginez. Erabaki hau Udal Herritarren Segurtasunaren Sailaren txosten tekniko batek eta herri barruko bideetako trafikoaren antolamenduaren eta arauketaren inguruko udal eskuduntzek babesten dute. Hauen bidez Sabino Arana zubiaren arriskuaz, Egetiaga Uribarri kalea erdi oinezkoa egitearen inguruko proiektuaz eta Fuenlabrada kaleak pairatu dezakeen trafikoaren handiagotzeaz ohartarazten da

Etxebarri. Metro Geltokia