Albisteak

 

• 2021eko aurrekontua diru-sarreren jaitsiera handi batek baldintzatzen du, eta, horren ondorioz, aurrekontua % 5 murriztu da 2020arekin alderatuta, ia 615.000 € gutxiago.
• Guztira, 11.760.105,89 €. Horri esker, zerbitzuen % 100, elkarteentzako, klubentzako, jai-batzordeentzako eta gainerako erakundeentzako diru-laguntzak mantendu ahal izango dira, eta gizarte-zerbitzuak lehenesten dira inor atzean ez uzteko.
• Egoera ikusita, eta Alkatetzak legegintzaldiaren hasieran hartutako konpromisoarekin bat etorriz, liberatutako langileen soldata (Alkatea eta Alkate Ordea) % 5 jaitsi da, Horrek esan nahi du 5.000 € baino gehiago aurreztuko direla.

Joan den abenduaren 22an, informazio-batzordearen eta dagokion parte-hartze prozesuaren ondoren, udal-talde guztien babesarekin, 2021eko aurrekontua onartu zen.

COVID19k eragindako osasun-krisiak egoera sozioekonomiko delikatua dakar, eta horrek eragin zuzena izango du gure udalerrian, bai gizartean, bai ekonomian. Izan ere, 2021eko aurrekontua diru-sarreren jaitsiera handi batek baldintzatzen du, eta, horren ondorioz, aurrekontua % 5 murriztu da 2020arekin alderatuta, ia 615.000 € gutxiago:Eztabaida eta parte-hartze prozesuan zehar, Gobernu Taldeak hasieran aurkeztutako proposamenaren gainean proposamen eta aldaketa hauek jaso dira:
- 2.000 euroko partida bat sartu da San Antonio parrokiara elikagai galkorrak banatzeko proiekturako.
- Modernizazio-partida 5.000 eurotan handitu da, sarrerak erosteko, espazioak erreserbatzeko eta jarduerak online ordaintzeko prozesuak hobetzeko.
- EAJ-PNV udal taldeak eskatuta, zinegotzien esleipenetatik eta udal taldeari emandako diru-laguntzatik % 5 deskontatu da, hau da, urtean 550 € aurreztu dira parrokiari 2.000 €-ko esleipenaren zati bat ordaintzeko.
- Bestalde, 4.000 euroak sartu dira "Aingeruri laguntza" proiekturako, herritarrek balkoien dekorazio solidarioaren ekimenari emandako erantzun bikainaren ondoren.

SARRERAK
Osasun-krisia eta ekonomian eragindako ondorioak direla eta, 2020ko bilketa-aurreikuspenak ez dira bete, eta Udalak, Bizkaiko gainerako toki-erakundeek bezala, dagokion zatia itzuli beharko du, otsailean zehaztuko dena. Oraingoz, 2020. urte honetan Udalkutxa (Aldundia) foru-funtsetik 800.000 € jasotzeari utzi dio, itzulketa hori aurreratzeko.

Gainerakoa 2021. urtearen amaieran itzuli ahal izango da, gerakinaren kontura edo 2022. eta 2023. urteetan ( % 50 urtero). Aldundia egoera horrek aurrekontuetan izango duen eragina aztertzen ari da, baina, oraingoz, itzulketa hori islatu beharko dugu diru-laguntzan. Horrek izugarri baldintzatzen ditu diru-sarrerak, aurrekontuaren % 60 baino gehiago hartzen baitu.

Tasak eta zergak izozteak ez du diru-sarrera berririk sortzen, eta jasotzeko aukera handiak dituzten diru-laguntzak soilik hartu dira kontuan.

GASTUAK
Ziurgabetasun ekonomikoko egoera eta aurrekontu-jaitsiera nabarmena direla eta, gastu-aurrekontu bat aurkezten da, helburu hauek betetzen saiatzen dena:
• Herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuen % 100 mantentzea.
• Elkarteentzako, klubentzako, jai batzordeentzako eta erretiratuen elkarteentzako diru-laguntzak mantentzea.
• Eta gizarte-zerbitzuak lehenesten ditu.

Inbertsioei dagokienez, otsailean aurrekontua likidatu arte itxaron beharko da, eta diruzaintzako gerakinaren kargura inbertitzeko aukerak aztertu beharko dira, eta beti ere diru-laguntza motaren bat jasotzeko aukerak aztertuz.
 

Aurrekontua lan-batzordeen arabera aztertuta, proposamen hauek egiten dira:

A. Hirigintza, Lanak eta Zerbitzuetako, Ingurumeneko eta Herritarren Segurtasuneko Batzordea
   Udaltzaingoa
Udaltzaingorako ibilgailu bat erostea.

Hirigintza eta obrak eta zerbitzuak
Mantentze-lanetako zerbitzu guztiak eta kontratuak mantentzen dira: kale-garbiketa, hondakinen bilketa, lorezaintza, arrapala eta igogailuen mantentze-lanak, haur-jolasen mantentze-lanak.

Inbertsiorik garrantzitsuena kiroldegiaren kanpoko plisti-plasta igerilekurako gela tekniko berri bat prestatu eta konpontzea izango da, 2020ko udako denboraldiaren ondoren erabilezin geratu baita.

Ingurumena edo Udaltalde
Ingurumen-partidan jaso dira animaliak biltzeko gastuak, katu-kolonien kontrola eta Zuhaitz Egunarekin, Ingurumenaren Egunarekin eta abarrekin lotutako jarduerak.

Udaltalderi buruzko partidak aldaketak izan ditzake Partzuergoa martxan jartzean.

B. Batzorde soziokulturala:
Arlo honi lotutako zerbitzu guztiak mantenduko dira. Jarduerekin lotutako partida batzuk doitu dira; izan ere, urteko lehen hiruhilekoan kultura- eta kirol-agendari eustea eragotziko duten zenbait murrizketa izaten jarraitzea aurreikusten da.

Jaiak
Jai batzorde guztientzako diru-laguntzak mantentzen dira, Koadrila Eguna barne.

C. Gizarte Ongizate eta Enplegu Batzordea:
Gizarte Zerbitzuak
Zerbitzu guztiak mantentzen dira: etxez etxeko laguntza-zerbitzua, esku-hartze psikosoziala, esku-hartze komunitarioa, bitartekotza-zerbitzua eta eskola-laguntza.

Handitu egin dira egoera konprometituan dauden pertsona eta familientzako laguntzak:
• Gizarte-larrialdietarako laguntzen partida % 11 handitu da, eta udalaren ekarpena 200.000 €-ra iritsi da. (180.000 € 2020an)
• Bestalde, behar berezien gastuen partida % 42 handitu da, eta 100.000 €-ra iritsi da (70.000 € 2020an).
Nolanahi ere, kreditua handitzeko konpromisoa hartzen da, gerakinaren kontura, nahikoak ez badira.

Berdintasuna
Berdintasun Zerbitzuaren esparruan, Genero Indarkeriaren Protokoloa eguneratzeari ekingo zaio.

Adinekoak
Bi klubentzako diru-laguntzak eta jardueretarako partida osorik mantenduko dira.

Behargintza
Basauri-Etxebarri Behargintzari egindako ekarpen berari eusten zaio.

Merkataritza
Etxebarriko Bonuaren partida 17.000 €-ra igo da, 2021eko kanpainan bonuen kopurua handitu ahal izateko.

LANGILEEN GAIAK
Udaleko langileei buruzko gaiak eta 2021erako Lan Eskaintza Publikoak ere onartu ziren osoko bilkuran, berrikuntza hauekin:
• Udaleko langileei % 0,9ko soldata-igoera aplikatuko zaie, Estatuko Aurrekontu Orokorretan jasotakoaren arabera.
• Udaltzaingoa: agente lehenaren bi plazak behin betiko betetzea, barne-sustapeneko prozesu baten bidez.
• Lan-brigada:
o Igeltserotza-ofizialaren lanpostua behin betiko betetzea, barne-sustapeneko prozesu baten bidez.
o Metalisteriako espezialitate anitzeko ofizial plaza berria oposizio publiko baten bidez behin betiko betetzea.
• Egoera ikusita, eta Alkatetzak legegintzaldiaren hasieran hartutako konpromisoarekin bat etorriz, liberatutako langileen soldata (Alkatea eta Alkate Ordea) % 5 jaitsi da.

Guztira, 11.760.105,89 €. Horri esker, zerbitzuen % 100, elkarteentzako, klubentzako, jai-batzordeentzako eta gainerako erakundeentzako diru-laguntzak mantendu ahal izango dira, eta gizarte-zerbitzuak lehenesten dira inor atzean ez uzteko.