Albisteak

 

Udalak hausnarketa-prozedurari ekin dio, trafiko-ordenantza aldatzeko, funtsezko bi helbururekin:

  • Trafikoari buruzko ordenantza eguneratzea, arlo horretan egin diren lege-berrikuntza guztiak sartuta.
  • Gure udalerrian bizikletaren, zikloen, patinen eta monopatinen erabilera zehaztea.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. artikuluan adierazitakoa betez, trafikoko ordenantza aldatzeko prozesua hasi da. 
 
Proposamenak jasotzeko lehen fasearen ondoren, Udalak trafikoari buruzko ordenantza berriaren zirriborroa argitaratzen du udalaren webgunean, taldeek eta herritarrek ekarpenak egin ditzaten.
 
Ekarpenak eta iradokizunak egiteko epea uztailaren 15ean amaituko da, eta asteartean, hilak 7, 19:00etan, partaidetzazko saio bat egingo da, ekarpenak aurkeztu ahal izateko.

 

IRAGARKI TAULA
Herritarren Parte-hartzea. Etxebarriko Trafiko Ordenantza. II. Konsulta proposamenarekin.
 
Zirriborroaren barruan, funtsezko berritasuna bizikleta mugikortasun-elementu gisa lantzen duen atala da. Bertan funtsezko elementuak jasotzen dira, hala nola oinezkoekiko eta gainerako ibilgailuekiko bizikidetza. Zirriborroan bizikleta-bideetako, galtzadetako eta oinezkoentzako gune partekatuetako bizikletaren erabilerak zehazten dira, bai eta mugikortasun-elementu bakoitzaren lehentasunak ere.
 
Ekimen hori 2020ko Kudeaketa Planean jasota zegoen, eta une egokia izan daiteke gogoeta egiteko salbuespenezko egoera honetan, agerian geratu baita erabileraren garrantzia eta espazio publikoa partekatzeko modua (kaleak, errepideak, plazak). Gainera, bizikletarekin lotutako hainbat taldek eta Etxebarriko Gazte Mugimenduak eta auzotarrek, oro har, bizikletaren eta gainerako mugikortasun-elementuen arteko bizikidetza hobetzea eskatzen dute.
 
Ildo horretan, eguneraketa horrek ekarriko duen beste hobekuntzetako bat da abiadura 30 km/ordura jaistea ia udalerri osoan. Ekimen hori Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak egoitza-eremuetarako egindako gomendioa da, eta funtsezkoa da bide-segurtasuna hobetzeko eta, oro har, ibilgailuen eta galtzada erabiltzen duten bizikleten arteko bizikidetza ahalbidetzeko.
 
Bestalde, motorrentzako aparkalekuak berrikusiko dira, mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonentzako aparkalekuak arrazionalizatuko dira eta oinezkoentzako pasabide batzuetan ikuspena hobetuko da.