Albisteak

 
Etxebarriko Udalak jakinarazi du udal administrazio epe guztiak eten egin direla administrazio publiko gisa, Gobernu Zentralak ezartzen duen moduan.


GOBERNU-LEHENDAKARITZAREN JAKINARAZPENA:
"Sektore Publikoaren baliabideak Estatuaren funtzionamendurako funtsezkoak diren jardueretan kontzentratze aldera, enplegatu publikoen osotasuna eta osasuna zaintzeaz gain, etenda geratzen dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedurak Erkidearen 39/2015 Legeak zuzenean edo zeharka araututako administrazio-prozeduren baldintzak eta epeak, harik eta alarma-egoera amaitzen den arte."

Albiste osoa:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/territorial/Paginas/2020/150320proc-administrativo.aspx