Albisteak

 

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEAREN BI LANPOSTU HAUTATZEKO EPAMAHAIAREN ERABAKIA
1.- Bigarren ariketako behin-behineko emaitzak onartu, amaierako puntuaketan 20 puntu edo gehiago lortu dituzten hautagaiek proba gainditu dutela adieraziz.

2.-Aipatutako emaitzei publizitatea ematea Iragarki Taulan, Frontoian eta udalaren web orrian. Proba hauei erre-klamazioa egin ahal izango zaie Epaimahaiko presiden-teari eskaera idatzia eginez, 3 egun baliodunen barruan, epe hau, iragarki hau kaleratu eta hurrengo egunetik hasiko da.

Argibide osoa web atari honetako atalean:


Administrari Langunzaileak eta Lan Poltsa
2 Administrari Laguntzaileak. Karrerako Funtzionarioak eta Lan Poltsa.