Albisteak

 

Udaltzaingoak
9 Udaltzain lanpostu. Hautaketa prozesua Poliziaren Euskal Akademiaren bitartez.

9 UDALTZAIN LANPOSTU
2. Hizkuntza Eskakizuna (euskara) , hauetatik 6k derrigortasun iraugia dute.
 
Deialdi hau  Etxebarriko Udalak Poliziaren Euskal Akademiarekin ( Arkauterekin) adostutako Kudea-ketarako Enkomienda  Hitzarmena oinarri hartuz gauzatzen da. Prozesua azken honek burutuko du. 
 
Hautagaiek bete beharreko ezinbesteko baldintzak:
1. Titulazioa Bigarren Hezkuntzan Gradua edota gora-goko mailan baliokidea.
2. Gutxieneko altuera 1,65 metro  gizonengan eta 1,60 metro emakumeengan.
3. Ibilgailuentzako B gida-baimena izatea.
4. Hizkuntza Eskakizuna : Derrigorrezko data  iraungia ezarrita duten lanpostuetara aurkeztu nahi dutenek 2.hizkuntza eskakizuna edo altuagoa egiaztatuta izan behar dute edo hautaketa-prozesuan deituko di-ren egiaztatze-probak  gainditu beharko dira.
5. Espainiar nazionalitatea izatea eta oposizio honetako oinarri arautzaileetan  zehaztutako gainontzeko bal-dintzak  betetzea (2. artikulua). 
 
Eskaerak aurkeztea:
Hautaketa prozedura honetan parte-hartzeko  eska-erak, eredu ofizialean eta normalizatuan bete be-harko dira,  Poliziaren Euskal Akademiako  eta La-rrialdietako web orrian eskuragarri dagoena:
www.arkauteakademia.eus 
 
Eskaerak aurkezteko epea: 
2019ko maiatzaren 20an
 
Informazioa, izen ematea eta oinarriak:
Izen-ematea Poliziaren Euskal Akademiaren web orrian bete behar da.
Informazio guztia eta oinarriak hemen: 
www.arkauteakademia.eus
 
Iragarki honetan dagoen informazioa lagungarria da. LEP honen oinarrietan prozesuaren informazioa guztia aurki dezakezu. 

-------------------------------

HAUTAKETA PROZESUA:
https://www.euskadi.eus/r42-udaltzai/eu/q41aWar/inicio.do?convocante=15&idioma=eu

Poliziaren Euskal Akademia
www.arkauteakademia.eus 

 Laburpena (pdf, 186 Kb)
 Oinarri osoak (pdf, 560 Kb)