Eventos

 

PARTE-HARTZAILEAK / PARTICIPANTES

IZEN-EMATEAK | INSCRIPCIONES:
· Otsailak 4-8 Febrero
· On line: Formularioa eskuragarri data horietan /Formulario disponible sólo en esas fechas:
 https://docs.google.com/forms/d/1z3BQrkRO-gIsCadrZMYjjXSvf7ejZFI7bqPY6Mff5RA/edit?usp=drive_web
· Telefonoa: 94 426 70 05

MUSIKA EMATEKO | ENTREGA DE MÚSICA:
· kultura@etxebarri.eus
· Musika-formatua / Formato de la música: mp3 edo wav. Gehienez/max. 3’30”

PARTE-HARTZAILEEN SARRERAK | ENTRADAS PARTICIPANTES:
· Otsailak 21-22 Febrero
· ASK: 10.00-13:00
· Kultur Etxea: 17:00-19:00 (solo 21/02 bakarrik)

Parte-hartzaileen familia-unitatea osatzeko beste sarrera emango dira. Familia osoak parte-hartzen badu, 2
sarrera gehigarri emango dira.
A los/las participantes se les dará las entradas necesarias para completar la unidad familiar.
Si participa toda la familia se darán 2 entradas adicionales.

BAZENEKIEN… parte-hartzaileek mozorroak prestatzeko udal-eraikinak dituztela eskuragarri?
¿SABIAS QUE… los participantes disponen de locales municipales para preparar el disfraz?.

+ INFO: ASK 944 267 005

-----------------------------------------------

PÚBLICO

SARRERAK | ENTRADAS:
· Otsailak 4-8 Febrero
· On line: Formularioa eskuragarri data horietan /Formulario disponible sólo en esas fechas:
 https://docs.google.com/forms/d/14GuidyELLMFk4nAJ1PW-468KbbB1URlNhs6n_kUJ6zw/edit
· Telefonoa: 94 426 70 05

Etxebarriko NAN bakoitzeko 4 sarrera gordeko dira edo helbidean erroldatutako
familia-unitatea osatzeko beste / Por cada DNI de Etxebarri se reservarán 4 entradas o las
necesarias para completar la unidad familiar empadronada en el domicilio.

ZOZKETA | SORTEO:
· Otsailak 15 Febrero
· ASK: 10:00

SARREREN JASOTZEA | RECOGIDA DE ENTRADAS :
· Otsailak 26-27-28 Febrero
· ASK: 10:00-13:00
· Kultur Etxea: 17:00-19:00 (solo 26/02 y 28/02 soilik)

Zozketan letra bat aterako da eta zerrenda letra horren arabera osatu, abizenen hurrenkera jarraituz.
Zozketan aukeratuak izan diren pertsonek sarrerak jaso ahal izango dituzte.
Sarrerak soberan geratzen badira, itxaron zerrendako hurrenkera jarraituko da, eta eman gabe
gelditutako sarrerak ekitaldia hasi baino 30min lehenago eskuragarri jarriko dira.
En el sorteo se sacará una letra, la lista se formará teniendo en cuenta el apellido por orden alfabético empezando
por la letra del sorteo.
En caso de sobrar entradas se seguirá el orden de la lista de espera y en caso de seguir sobrando se repartirán
30 minutos antes del espectáculo.